Meghirdette a 2007. évi kötelező gépjármű felelősségbiztosítási (kgfb) tarifákat 15 biztosító kedden a Magyar Nemzetben és a Népszavában, a szerződéseket november végéig lehet felmondani, az újak december utolsó napjáig köthetők meg.

A 15 biztosító közül 14 díjai közül lehet választani, az MKB biztosítója csak később kíván piacra lépni. A kgfb-t szabályozó kormányrendelet ez év nyarán több ponton módosult, a fontosabb változásokra a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) közleményben hívta fel az autótulajdonosok, illetve üzembentartók figyelmét.

Az egyik új szabály az, hogy az ügyfél korábbi biztosítójának 15 napon belül ki kell adnia a kártörténeti igazolást. Biztosítóváltás esetén a bonus-malus (B-M) besorolás a következők szerint zajlik: amennyiben az ügyfél nem nyújt be kártörténeti igazolást és az előző biztosító nevét és a megszűnt szerződésének kötvényszámát sem adja meg, úgy az új szerződés a legrosszabb, M04 besorolású lesz. Amennyiben az ügyfél megadja az azonosító adatokat, de nem ad kártörténeti igazolást, akkor A00 osztályba sorolják. Ekkor az új biztosító az új szerződés kockázatviselésének kezdetétől (átkötésnél január 1-től) számított 30 napon belül köteles gondoskodni a kártörténeti igazolás áthozataláról és annak adattartalma szerint - a beérkezéstől számított 15 napon belül - visszamenőlegesen átsorolja a szerződést.  Ameddig a kártörténeti igazolást nem szerzik be, vagy nem nyújtja be az ügyfél, addig a szerződés A00 osztályban marad. Így megszűnt az a gyakorlat, hogy az igazolás hiánya miatt, 90 nap után M04 osztályba sorolták az ügyfelet.

A bonus-malus besorolás megfigyelési időszaka (amelyben a biztosító a káreseményeket figyeli, és ez alapján besorolja az ügyfelet) korábban az év közepétől a következő év közepéig tartott. Ez úgy változik, hogy múlt év közepétől ez év végéig tart a jövő évre vonatkozó magfigyelési időszak, majd ezt követően a naptári évek egyúttal besorolási (megfigyelési) időszakok is lesznek.

A kárrendezési eljárás időtartamára vonatkozóan új szabály, hogy a biztosító köteles a kártérítési igény benyújtásától számított három hónapon belül a károsultnak kellően megindokolt kártérítési javaslatot tenni azokban az esetekben, amelyekben a felelősség nem vitás és a kárt összegszerűen megállapította. Ezen időszakon belül indoklással ellátott választ kell adni a kárigényben foglalt egyes követelésekre a biztosítónak azokban az esetekben, amikor a felelősséget nem ismeri el, vagy az nem egyértelmű, vagy a teljes kárt összegszerűen nem állapította meg.

Az új kgfb szerződés érvényességének feltételévé válik, hogy év végi átkötéskor az üzembentartó bemutassa a megelőző biztosítási időszakra vonatkozó díjfizetések bizonylatait, vagy a fedezetet nyújtó biztosító díjfizetési igazolását. Tehát a díjfizetés igazolásának, illetve az elmaradt díj megfizetésének hiányában érvényes (új) szerződés nem köthető.
Szintén új szabály, hogy a kártalanítási számla kezelője az ismeretlen gépjárművel a károsult gépjárműben okozott kárt megtéríti, ha az ismeretlen gépjárművel okozott baleset halállal vagy súlyos személyi sérüléssel járt.

Egy évvel ezelőtt mintegy 400 ezren váltottak biztosítót a kgfb kampányban, minden harmadik személy on-line alkuszon keresztül intézte az adminisztrációt. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) 400-600 ezerre teszi a biztosítót váltók számát, és változatlannak tartja azt, hogy a kötelező biztosítás több mint felét az on-line alkuszok kötik.