Moszkvában újra felmerült, hogy az autósok csak díj ellenében hajthassanak be a belvárosba.

A hírt - amelynek forrása Moszkva 2011-2013 közötti közlekedési koncepciója - a szerdai lapok vezető helyen közölték, de az illetékesek siettek kijelenteni, hogy egyelőre csak vizsgálják a lehetőséget. Az intézkedéstől azt várnák, hogy lehetővé tegye a felszíni tömegközlekedés működését az úgynevezett Harmadik körúton belül.

Moszkvában a legszűkebb értelemben vett belváros a Bulvár körúton belüli terület, tágabb értelemben ide értik a következő, soksávos Szadovoje körúton belüli részt, s ettől néhány kilométernyi távolságra húzódik a szinte már autópálya jellegű Harmadik körút, még jóval távolabb pedig az elkerülő körgyűrű következik. Néhány pályaudvar és repülőtér környékétől eltekintve jelenleg a város egész területén ingyenes a parkolás, de az autósoknak csak néhány mélygarázs áll rendelkezésére, a többiek az úttest szélén parkolnak, nem ritkán két, három sőt több sávban.

A szakértők nyomban össztüzet nyitottak az elképzelésre. Felhívták rá a figyelmet: már csak azért sem lehet az autósokat a tömegközlekedési eszközök igénybevételére kényszeríteni, mert azok a metrót is beleértve már ma is teljesítőképességük végső határán vannak, és előbb a fizetőparkolás rendszerét kell kiépíteni nem csupán a tömegközlekedési eszközök külső végállomásainál, hanem a belvárosban kialakítandó parkolóházakkal és mélygarázsokkal is. Rámutattak arra is, hogy előbb át kell szervezni a moszkvai közlekedést, jelenleg ugyanis számtalan autó azért hajt át a belvároson, mert másként nem tud eljutni céljához. Mások azt javasolták, hogy előbb telepítsék ki a belvárosból a nagyszámú autót vonzó hivatalokat, szórakoztató- és bevásárlóközpontokat, és biztosítsanak külön sávot a buszoknak és troliknak.

A nyilatkozók szerint mindezen lépések együtt már enyhítenének a dugókon, és talán nem is lenne szükség díjhoz kötni a behajtást, annál is inkább, mert például Londonban nem csökkentette jelentősen a forgalmat. De ha mégis fizetni kell, akkor a tarifarendszert hosszas és alapos kutatások alapján kell kidolgozni. Több szakértő valószínűnek tartotta, hogy az intézkedés bevezetése esetén jellemző módon tömegesen jelennének meg azok a kivételezettek, akik ingyen juthatnak be a belvárosba kocsival.

Moszkvában közel négymillió autó közlekedik, illetve főleg inkább áll a dugókban, és okoz súlyos levegőszennyezést. A torlódásokat azonban nem annyira az autók száma, mint inkább a közlekedés teljes szervezetlensége és az autósok fegyelmezetlensége okozza.