A kormány új rendelete szerint a járművek megvásárlására kiírt közbeszerzéseknél kötelező figyelembe venni a fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást.

A kormány új rendelete a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye szerint a környezetkímélő és energiahatékony technológiák elterjedését, a társadalmi tudatosság növekedését, az állami példamutatás erősítését segíti elő.

Két lehetőség közül választhat a közbeszerzés ajánlatkérője: beiktatja a bírálati szempontok közé az energia-felhasználást és a környezeti igénybevételt, vagy pedig forintosítja azokat, és hozzáadja a beszerzési árhoz.

Az első változat az egyszerűbb, mivel minél kisebb a fajlagos üzemanyag-fogyasztás és a károsanyag-kibocsátás, annál több pontot kap az ajánlat. A rendelet egy dolgot ír elő az értékeléshez: a két részszempont súlyszáma érje el a tíz százalékot.

A második esetben - a rendelet mellékletében szereplő táblázat használatával - ki kell számítani az egy kilométerre jutó üzemanyag-költséget, a károsanyag-kibocsátás pénzben kifejezett értékét, majd az egy kilométerre így jutó költséget kell megszorozni az élettartammal (személyautónál 200 ezer, autóbusznál 800 ezer, míg kamionnál egymillió kilométer). A kapott összeggel pedig meg kell emelni az ajánlattevő által kínált eladási árat.

Egy táblázattal számolható át pénzre a károsanyag-kibocsátás is. Például a szén-dioxid-kibocsátás ára kilogrammonként három-négy eurócent, míg a szilárd részecskék értéke grammonként 8,7 cent.

Forrás: Honda
Több eséllyek indulhatnak ezután az állami beszerzéseken a hibrid autók

Kivételt csupán az építési területeken, bányákban, kikötői vagy repülőtéri létesítményekben való használatra, és a honvédelem, katasztrófavédelem, rendvédelem céljaira tervezett és épített járművek beszerzései jelentenek, ezek ugyanis mentesülnek a szabályozásban rögzített követelmények alól.

A rendelet előírásait az április 14-i hatályba lépését követően induló beszerzésekre kell alkalmazni a közlemény szerint. Bár a környezetet kevésbé szennyező járművek piaci árfekvése kismértékben magasabb lehet korszerűtlenebb társaikénál, a beszerzési ár esetleges növekedése az NFM szerint várhatóan nem haladja meg az öt-tíz százalékot. A későbbi használat, az üzemeltetési körülményektől függően gazdaságosabb lehet a vállalkozások számára, így a beszerzéskor megfizetett magasabb ár a jármű teljes életciklusa alatt, a mérsékeltebb fenntartási költségekben megtérül.  

A korszerűbb járművek beszerzése hosszabb távon energia-megtakarításhoz és a közlekedés külső (például környezeti, társadalmi és egészségügyi ellátási) költségeinek csökkenéséhez vezet. Az állami és közszolgáltatást végző gépjárműpark környezeti teljesítményének javításával kedvezőbb környezet- és levegőminőség érhető el - érvel a tárca.