Az ombudsman szerint a külföldi rendszámos autók belföldi használatának törvényi szabályozása alapvető emberi jogokat sért meg.

Szabó Máté azután alakította ki a véleményét, hogy több beadványozó sérelmezte azt, hogy magyar állampolgárságú felesége csak korlátozással vezetheti a külföldi rendszámú családi autót. Érkezett olyan beadvány is, mely szerint a hazai rendelkezés sérti a személyek szabad áramlására vonatkozó uniós alapelvet.

A regisztrációs adó megfizetése alól sokan külföldi rendszám használatával próbáltak, próbálnak kibújni. A jogszabályi rendelkezés ennek megakadályozására született és az a lényege, hogy belföldi üzembentartó, tulajdonos illetve magyarországi lakóhellyel rendelkező járművezető Magyarország területén nem jogosult külföldi rendszámú autót vezetni. A jogszabály azonban mentességeket is meghatároz, amelyek meglétét magánokirattal vagy közokirattal kell igazolni. Ilyen például az a magánokirat, amelyet az üzembentartó állít ki arról, hogy a járművet Magyarország területén egy napnál rövidebb ideig használja. Ennek birtokában az üzembentartó házastársa egy napon át vezetheti a közös járművet a magyar utakon. Az alapvető jogok biztosa azonban más véleményen van. Szerinte a házastárs is tulajdonosa a házassági életközösség ideje alatt vásárolt járműnek, vagyis időkorlátozás nélkül jogosult a használatára.

További probléma, hogy a jogszerű használatot igazoló okiratok utólagos bemutatására nincs lehetőség, az ellenőrzés során minden iratnak helyben rendelkezésre kell állnia, szükség esetén a hiteles fordítással együtt. Ha a vezető a helyszínen nem tudja igazolni a mentesülés tényét, az intézkedő rendőr a helyszínen elveszi a külföldi rendszámot és a forgalmi engedélyt. Ezután csak a lakcímig vagy a telephelyig lehet közlekedni a járművel, amelynek további használatát ellehetetleníti a jogszabály mindaddig, amíg a tulajdonos nem kezdeményezi a belföldi forgalomba helyezést. Amennyiben pedig ez nem történik meg, a közlekedési hatóság a bevont rendszámot és forgalmi engedélyt megküldi a kiállító külföldi hatóságnak. Abban az esetben tehát, ha a belföldi üzembentartó nem kívánja a gépjárművét magyar forgalmi jelzéssel ellátni, még arra az időre se tudja használni a járművét, ameddig elhagyná vele Magyarországot, hiszen rendszám nélkül nem közlekedhet. Ezen kívül még közigazgatási bírságot is fizetnie kell, amelynek mértéke 100 ezer forinttól 800 ezer forintig terjedhet.

Forrás: MTI/Varga György

Az ombudsman szerint az okiratok utólagos bemutatását nem engedélyező, a jármű további használatát ellehetetlenítő, akár az autó értékét is meghaladó bírsággal fenyegető jogszabályok nincsenek arányban a regisztrációs adó elkerülésének megakadályozását célzó szándékkal. Szabó Máté ezért felkérte a kormányt, hogy kezdeményezze törvény olyan módosítását, amely nem korlátozza az állampolgárok tisztességes eljáráshoz, tulajdonhoz, szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogát.

Kiadó: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala