Jelentősen enyhítik a szigort a külföldi rendszámok használatával kapcsolatban, a belföldi üzembentartó fogalmának újraértelmezésével például elég lesz mostantól egy igazolás abban az esetben, ha a szokásos tartózkodási hely külföldön van.

A várakozásoknak megfelelően kevésbé szigorú feltételeket tartalmaz a közúti közlekedésről szóló törvény augusztusban hatályba lépett módosítása. A pontosítást az alapvető jogok biztosa kezdeményezte a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál, egyfelől a szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához kapcsolódó jogok maradéktalan érvényesítése, másfelől a visszaélések megakadályozása céljából.

A korábban hatályos hazai jogszabályi rendelkezés értelmében belföldi üzembentartó, tulajdonos, illetve magyarországi lakóhellyel rendelkező járművezető Magyarország területén nem volt jogosult külföldi rendszámú gépjárművet vezetni. A rendelkezés azért született, mert sokan a külföldi rendszám használatával próbáltak kibújni a regisztrációs adó megfizetése alól. A jogszabály tartalmazott mentességeket is, ám ezek meglétét teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal kellett bizonyítani, és ezeket ellenőrzéskor be kellett mutatni.

Felesleges razziák

A jogszabály alkalmazása kezdettől fogva nehézségekbe ütközött, ezen felül Szabó Máté ombudsman szerint a jogszabályi rendelkezések alkalmasak voltak arra, hogy sértsék a tulajdonhoz, a szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogot, valamint közvetlenül veszélyeztessék a tisztességes eljárás jogát. Ezért törvénymódosításra kérte a kormányt.

A rendszám és forgalmi elvételén túl akár 800 ezer forintra is büntetheti a hatóság a külföldi rendszámú autót vezető, Magyarországon bejelentett autósokat, de a NAV sem tudta pontosan meghatározni, hogy a magyar utakon futó külföldi rendszámú autók közül pontosan mennyi a tényleges adóelkerülő. A NAV a rendőrséggel együttműködve folyamatosan végzett közúti ellenőrzéseket az adóelkerülők kiszűrésére, de az akció nem volt túlságosan sikeres, csak néhány autóst tudtak kiemelni.

Hogy sikeres volt-e az illegális rendszámhasználók elleni küzdelem, arról a NAV korábban így nyilatkozott: "Tekintettel (...) az eltelt rövid időre, nem lehet objektív következtetést levonni arra vonatkozóan, hogy a NAV ellenőrzései milyen következményekkel jártak, különös tekintettel a preventív jellegre." A vám- és pénzügyőrök a napi munkájuk során a külföldi rendszámú autókat is folyamatosan ellenőrizték, hogy jogosan használják-e azonosítójukat, szintén kevés sikerrel.

Maradhat a magyaroszági lakcím

Már hatályosak a közúti közlekedésről szóló törvény módosításai, amely többek között újraértelmezte a belföldi üzembentartó fogalmát. Az új szabály szerint belföldi üzembentartó "a jármű tulajdonosa, vagy a tulajdonos által meghatározott, a jármű üzemben tartásának jogát és kötelezettségét gyakorló személy vagy szervezet, akinek/amelynek természetes személy üzemben tartó esetében - állampolgárságára tekintet nélkül - a lakóhelye és szokásos tartózkodási helye is [belföldi]."

Forrás: MTI/Varga György
Akkor is lehet használni, ha van magyarországi lakcím

Ez lényegében azt jelenti, hogy természetes személy csak akkor minősül belföldi üzembentartónak, ha mind lakó-, mind szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van. Ha a járművezető, üzembentartó igazolja, hogy a Magyarországon egyébként lakóhellyel rendelkező üzembentartó tartózkodási helye külföldön van, a jármű belföldi üzemben tartása nem jogsértő.

Nem kell drága fordítás

Az új jogszabály értelmében nemcsak az Európai Unió intézményeinél dolgozó hivatalnokok, hanem a Magyarországról kiküldött tisztviselők és diplomaták is nyugodtan autózhatnak, sőt, közeli hozzátartozóik is korlátozás nélkül vezethetik a külföldi rendszámot viselő járművet, amikor hazalátogatnak. A korábbi előírások alapján a mentességi szabályok igazolására idegen nyelven kiállított igazolásokat csak hiteles - az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) vagy magyar konzuli tisztviselő által készített - fordítással együtt lehetett elfogadni.

Mostantól olyan egyszerű fordítást is be lehet mutatni, amelyet nem az OFFI vagy a konzuli képviselet munkatársa állított ki. Az egyszerű fordítás fogalmát jogszabály nem határozza meg, így annak alakisága sem szabályozott. Emiatt bármilyen, az adott idegen nyelvű iratról készített magyar nyelvű iratot el kell fogadni, ha arról az ellenőrzés alá vont személy úgy nyilatkozik, hogy az az adott irat fordítása.

Korábban szükség volt egy igazolás arra vonatkozóan, hogy a külföldi rendszámú autó vezetője egy napnál rövidebb ideig tartózkodik Magyarországon, ez alól csak az jelentett kibúvót a tulajdonos számára, ha igazolni tudta, hogy már kezdeményezte az autó magyarországi forgalomba helyezését. Szeptember 21-én lép hatályba a törvény újabb módosítása, ekkortól ugyanis hat hónapon belül összesen harminc napig vezetheti külföldi munkaadója, ismerőse vagy családtagja külföldi rendszámú autóját, aki erre írásos meghatalmazást kap.