Kedvező a törvénymódosítás iránya, de a szabályozás további finomítását javasolja Szabó Máté ombudsman, és ezt az országos rendőrfőkapitány is támogatja. A külföldi rendszámú járművel belföldön közlekedő magyar állampolgárok immár szabadabban élhetnek a tulajdonhoz és a szabad mozgáshoz való jogukkal, bár az új előírások sem minden esetben egyértelműek.

Az ombudsman az idén két jelentésében is kifogásolta a külföldi rendszámú belföldi üzemeltetésre vonatkozó szabályozást, és annak módosítását javasolta a kormánynak. Korábban megállapította, hogy a jogszabályi rendelkezések önmagukban alkalmasak a tulajdonhoz, a szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához való jog csorbítására, és közvetlenül veszélyeztethetik a tisztességes eljáráshoz fűződő jogot.

Sokan a regisztrációs adó megfizetése alól akartak kibújni azzal, hogy külföldi rendszámú autót használtak. A jogszabály ezt kívánta megakadályozni azzal, hogy előírta: belföldi üzembentartó, tulajdonos, illetve magyarországi lakóhellyel rendelkező járművezető Magyarország területén csak bizonyos mentességek megléte esetén jogosult külföldi rendszámú gépjárművet vezetni. A mentességeket bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal kell igazolni. Ennek birtokában például az üzembentartó házastársa egy napon át vezetheti a közös tulajdonú járművet Magyarország közútjain. Az alapvető jogok biztosa szerint viszont a házastárs is tulajdonosa a házassági életközösség ideje alatt vásárolt járműnek, vagyis időbeli korlátozás nélkül jogosult a használatára.

További probléma, hogy a jogszerű használatot igazoló okiratok utólagos bemutatására nincs lehetőség, az intézkedő rendőr pedig a helyszínen elveszi a külföldi rendszámot és a forgalmi engedélyt, amennyiben a vezető nem tudja bemutatni az össze szükséges iratot és azok hiteles fordítását. Ezután csak a lakcímig vagy a telephelyig lehet közlekedni a járművel. Azt a jogszabály már nem határozza meg, hogyan hagyhatja el az ország területét az a jármű, amelynek külföldi rendszámát a hatóság elvette.

Fotó: Vida János [origo]

Az ombudsman két jelentése nyomán a közelmúltban változott a szabályozás, amely több lépcsőben lép hatályba. Szeptember 21-étől érvényes az a rendelkezés, hogy a magyar járművezető a külföldi rendszámú járművet a korábbi egy nap helyett - hat hónapon belül - összesen legfeljebb harminc napon át használhatja Magyarország területén, ha ahhoz az üzembentartó írásban hozzájárult. Az iratok hiteles fordítása helyett elegendő lesz az egyszerű is. Az ombudsman álláspontja szerint azonban további panaszok forrása lehet, hogy a schengeni övezetből belépő autóknál nem ellenőrizhető, mikor lépték át a határt, azaz nem határozható meg az időbeli korlátozás kezdete és vége. Módosult a belföldi üzembentartó fogalma is, így az, akinek vagy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye nem Magyarországon van - és ezt igazolni is tudja - a jövőben jogszerűen vezetheti a külföldi rendszámú autóját, és nem kell emiatt megszüntetni a magyarországi lakóhelyét.

A jogszabály továbbra sem rendezi, hogyan hagyhatja el az ország területét az a jármű, amelynek külföldi rendszámát a hatóság elvette. Az országos rendőrfőkapitány a jelentésre adott válaszában tájékoztatta az alapvető jogok biztosát, egyetért azzal a megállapítással, amely szerint ez a körülmény alapjogok sérelmét idézi elő, ezért támogatja annak jogszabályi szintű rendezését.