Nagy baj van a kötelező biztosítással, az Alkotmánybírósághoz fordulnak

2019.11.20. 09:18

A Magyar Autóklub kezdeményezte az Alapvető Jogok Biztosánál, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálja felül a kötelező biztosítás jelenlegi rendszerét.

A Magyar Autóklub a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokat érintő biztosítói díjképzéssel kapcsolatban fordult az Alapvető Jogok Biztosához.

Az Autóklub kifogásolja, hogy a biztosítók az egyes kártörténeti adatokat saját belátásuk szerinti, és a bonus-malus besoroláson túli további korrekciós tényezőként is figyelembe vehetik a biztosítási díjak megállapítása során. A biztosítók élve ezen rendeleti felhatalmazással, az utóbbi években rendszeresen alkalmaznak díjszámításuk során ún. károkozói pótdíjat, mely az adott üzemben tartó szerződését érintő biztosítási díjakat jelentősen megemeli.

Az emelés módja és mértéke az Autóklub szerint egészen képtelen eredményekre vezet adott esetben első károkozás esetén is, akár olyan biztosítottnak, aki tíz éve kármentes volt. Az évi 40 ezer forintos díja annak négyszeresét meghaladó összegre, 170 ezer forintra emelkedhet, illetve amennyiben ugyanazon tulajdonosnak esetleg két gépkocsi áll az üzemeltetésében, akkor például 200 ezer forintos károkozása esetén a kétszer 40 ezer forintos díja kétszer 170 ezer forintos összegre emelkedik, vagyis az okozott kár összegét is meghaladja.

Az Autóklub szerint további anomália, hogy ugyan a bonus-malus rendelet lehetőséget nyújt arra, hogy a károkozó inkább maga rendezze a károsult kárát, és ezzel a miniszteri rendelet szerinti bonus-malus besorolása változatlan marad, ez azonban nem érinti a biztosító által alkalmazásra kerülő károkozói pótdíj mértékét, azaz még akkor is károkozói pótdíjat kell fizetnie a biztosító részére, amennyiben a biztosító semmilyen szolgáltatást nem teljesít, mert az ügyfél maga rendezi a károsult teljes kárát.

Átláthatatlanságot is jelent, hogy az egyes biztosítók biztosítási feltételeiben 40-50 oldalas apróbetűs feltételekben akár naponta változhat a díjmérték. Az Autóklub szerint az egyik biztosító egy hónapon belül háromszor is változtatta, a korlátozás csak annyi, hogy ezt 60 nappal előtte nyilvánosságra kell hozza.

Az Autóklub arra kéri az Alapvető Jogok Biztosát, hogy forduljon az Alkotmánybírósághoz, kérve a kötelező biztosításról szóló szabályozás Alaptörvénnyel való összhangjának megvizsgálását.