Járművezetőként érdemes tisztában lenni azzal, hogy egy igazoltatás alkalmával milyen iratok felmutatását kérheti az eljáró rendőr.

A vezetői engedélyt, forgalmit feltétlenül tartsuk magunknál, valahányszor kocsiba ülünk, de például a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötvényt is szükséges?

A vonatkozó 2009. évi LXII. törvény rendelkezései szerint a biztosítási fedezet fennállását az ellenőrzésre jogosult hatóság elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel, a KGFB-kötvény meglétét a kötvénynyilvántartó szervvel számítógépes kommunikációs kapcsolat segítségével ellenőrzi. Ez azt jelenti, hogy a jármű vezetője semmiféle erre irányuló igazolást nem köteles magánál tartani, sem papír alapú, sem pedig elektronikus formában - írta a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító.

A törvény rögzíti továbbá, hogy az ellenőrzés alá vont személy jogosult és nem köteles a felelősségbiztosítási szerződés fennállását külön jogszabályban meghatározott igazoló eszközzel is bizonyítani. Ilyen eszköz lehet a biztosítást igazoló okirat, vagy a zöldkártya.

Így tehát amennyiben a szerződés díjrendezett, ezt az ellenőrző hatóság elektronikus úton vizsgálja meg, s a hatályos jogszabályok szerint ehhez a helyszínen nem szükséges bárminemű igazolással rendelkezni.