Origo komment Felhasználási Feltételek

Az Origo komment szolgáltatás a 2001. évi CVIII. törvény 2. § lc) pontjában meghatározott tárhelyszolgáltatás, melyben az Origo Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9., továbbiakban: "Origo Zrt." vagy "Szolgáltató”) feladata kizárólag az internet felhasználók által írt hozzászólások tárolására és nyilvánossághoz való közvetítésére terjed ki.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az Origo komment szolgáltatást üzemeltető Origo Zrt. nem köteles ismerni a kommentek mindenkori, aktuális tartalmát, de amennyiben bárki felhívja a figyelmét egy, a felhasználási feltételeket vagy törvényt sértő tartalomra, a 2001. évi CVIII. törvény 10. § és 13. § rendelkezéseinek megfelelően az üzemeltető eltávolítja azt.

A felhasználó a Jelentem gombbal jelezheti a Szolgáltatónak a jogsértő vagy felhasználási feltételeket sértő tartalmat. Az eset súlyától, illetve rendszerességétől függően a Szolgáltatónak jogában áll a jogsértő vagy felhasználási feltételeket sértő hozzászólást tévő felhasználó kommenteléshez való jogát megszüntetni és az egyébként a feltételeknek megfelelő hozzászólást is törölni.

A kommentek nyilvánosak, azokat bárki láthatja. A nem regisztrált felhasználók csak olvashatják a kommenteket, a regisztrált felhasználók nézeteiket, véleményüket, gondolataikat a jelen felhasználási feltételekben szabályozott módon tehetik közzé.

Bárki, aki az Origo komment felhasználójaként regisztrálja a magát, egyúttal elfogadja és tudomásul veszi a jelen felhasználási feltételekben meghatározott szabályokat.
Az Origo komment szolgáltatásait a felhasználók saját felelősségükre veszik igénybe.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználó által az Origo komment szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalom:

- védjegyet sért,
- mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a - felhasználó anyakönyvezett neve,
- más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
- obszcén vagy trágár kifejezés,
- rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását - gyalázó, sértő kifejezés és magatartás,
- burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

14 éven aluli természetes magán személyek a szolgáltatást csak szülői engedéllyel vehetik igénybe.
A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel ezen kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért. Ezt meghaladóan Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az Önéit is, a Szolgáltató összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül a Szolgáltató rendszerébe integrálja valamint az így az öntől és más felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja. Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy nem hagyja jóvá az információt az Origo kommenten. A Szolgáltató keretrendszerén belül az egyes funkciók és szolgáltatások különböző adatkezelés szabályokat alkalmazhatnak, mely adott szolgáltatás illetve funkció igénybevételekor a felhasználót tájékoztatja/hozzájárulását kéri. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik.

Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azokat a kommenteket vagy korlátozza azokat a felhasználókat, illetve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak a szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalmakkal vagy bármely más nyilvános felületen vagy módon.

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit az Origo komment szolgáltatás keretrendszerén belül elhelyez vagy az Origo komment szolgáltatás felületén megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, közzétett tartalmakat – és bármely tartalom következményeit is.

A Szolgáltató automatikusan nem ellenőrzi a felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.
Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.
Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a Szolgáltató minden értesítés nélkül törölheti a  a kommentet és korlátozhatja a felhasználót.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:

A Szolgáltató számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);
Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy email címeket);
A Szolgáltató weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
Megszerzett anyagok publikálása;
Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;
Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a "spam", vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve a fórumban, az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólásokat, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat, amelyeket több topikban azonos tartalommal, rövid időn belül "flood"-szerűen szórnak szét. Ezek - egy bejegyzés meghagyása mellett - törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást egy vagy több topikban, több alkalommal helyez el.
Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül, beleértve a képek url-jének közvetlenül a tárolási helyről történő linkelését, publikálását, különösen a Szolgáltató rendszerén kívülre.
Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a Szolgáltató hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá;
Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;
Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása;
Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
Hamis vagy félrevezető információrendelkezésre bocsátása.

Az Origo komment szolgáltatás fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz az Origo komment szolgáltatásba történő belépéssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.