Azért gazdagodik-e meg valaki, mert mások helyett magára koncentrál? A gazdagság mérsékli az empátiát, vagy a gyenge empátia vezet gazdagsághoz? Új kutatási eredmények szerint a magasabb szocio-ökonómiai státusszal csökken az empátia.

Michael Kraus, az amerikai University of California (San Francisco) pszichológusa és kutatócsoportja évek óta vizsgálja a különböző szocio-ökonómiai státuszú csoportok szociális képességei közti különbségeket. (A szocio-ökonómiai státusz a végzettség és a jövedelem alapján számolt szociológiai mutató, gyerekek esetében a szülők végzettsége és a család jövedelme alapján kalkulálják.)
 
Kraus és kollégái korábban kimutatták, hogy a tehetősebbek nyersebben kommunikálnak az idegenekkel, mint a szegények. Vizsgálataik igazolták azt is, hogy a szegényebbek szívesebben adakoznak. Ennek alapja nagyobb empátiájuk lehet, amit Krausék a legutóbbi kísérletükkel igazoltak. Eredményeikről a Psychological Science pszichológiai szaklap online kiadása számolt be.

A tehetősebb rosszabbul ismeri fel a másik érzelmeit

A pszichológusok három kísérletet végeztek a szegények és gazdagok közötti "empátia-szakadék" feltárására. Az elsőben a végzettségre fókuszáltak a szocio-ökönómiai státuszban, azaz a diplomások eredményeit vetették össze a középfokú végzettséggel rendelkezőkével.

A kísérletbe kétszáz egyetemi dolgozót vontak be (a kisegítő személyzettől az oktatási menedzserekig). Feladatuk az volt, hogy fotókról a rajtuk szereplők érzelmeit leolvassák. Az eredmények szerint a középfokú végzettségűek nagyobb arányban ismerték fel helyesen a képeken látott személyek érzéseit.

A következő két kísérletben a résztvevők szocio-ökönómiai státuszát vagyontárgyaik és szokásaik (ruházat, autó, étkezés, szórakozás) alapján határozták meg. Az egyikben 106 egyetemi diákot kértek arra, hogy párban állásinterjúkat játsszanak el. A résztvevőknek saját és partnerük érzelmeit kellett megfigyelniük az interjú alatt. Azok, akiknek magasabb volt a szocio-ökonómiai státusza, rosszabbul mérték fel partnerük érzelmeit.

De vajon milyen irányú a kapcsolat a gazdagság és az empátia között? Azért gazdagodik-e meg valaki, mert mások helyett magára koncentrál? A gazdagság mérsékli az empátiát, vagy a gyenge empátia vezet gazdagsághoz?

A szegényebbek jobban olvasnak a tekintetből

A harmadik kísérletben 81 diákot arra kértek, hogy egy képzeletbeli szocio-ökonómiai létrán helyezzék el magukat. A résztvevők egy részének azt mondták, hogy a létre tetején egy igazán gazdag ember, például Bill Gates áll - ezek a diákok rendre a valósnál lejjebb helyezték el magukat.

Azok viszont, akik magukat egy szűkölködő emberhez viszonyították, a valóságosnál magasabbra tették saját személyüket a képzeletbeli létrán.

Az ily módon befolyásolt diákokkal aztán 36 olyan portrét nézettek meg, amelyeken csak a szereplők szemét láthatták. A diákoknak a tekintet alapján kellett a fotón szereplők érzelmeit leolvasni. Azok a diákok, akik a a kísérleti környezetben alacsonyabb szocio-ökonómiai státuszba kerültek, rendre helyesebben dekódolták az érzelmeket, mint a magasabb státuszúak. A kísérlet alapján tehát úgy tűnik, hogy a feljebb jutással mérséklődik az empátia.

A továbbiakban Michael Kraus és kutatócsoportja azt kutatja, vajon befolyásolható-e az empátia, és hogy hogyan lehetne a jómódúakat jobban rávenni az adakozásra.