Évente közel 20 millióan próbálnak véget vetni az életüknek, s több mint egymillió embertársunk esetében ez sajnos, „sikerrel” is jár. Egy amerikai tudományos projekt igen meglepő eredményre jutott, az öngyilkossági hajlamot vizsgálva.

Többnyire a depresszió áll a háttérben

A világon az öngyilkosság a tízedik vezető halálok. Magyarország korábban éveken keresztül vezette az európai öngyilkossági statisztikákat, de még mára is csak a 2-3. helyre csúsztunk vissza.

Az öngyilkosság egy bonyolult oksági eredetű cselekedet,

az eseték többségében depresszió áll a háttérben, de egyéb mentális rendellenességek, főként a bipoláris zavar és a skizofrénia szerepe is fontos ebben.

Az öngyilkossági hajlam hátterében elsősorban a depresszió, és a nehéz szociális háttér állForrás: Thinkstock

A depresszió 20-szorosára növeli az öngyilkosság kockázatát.

A családi halmozódások a genetika határozott szerepére utalnak e magunk ellen forduló viselkedésben. A szociális környezet szerepe is fontos, hiszen az öngyilkosságot rendszerint krízishelyzetekben szokták elkövetni.

Az öngyilkosságot rendszerint súlyos krízishelyztben szokták elkövetniForrás: Photononstop/Eric Audras

A környezet és a gének szerepe azonban nem egymást kizáró, hanem egymással kölcsönhatásban lévő tényezők. Ez annyit jelent, hogy a genetikailag „sérülékenyebbek” hamarabb érzékelik az életüket reménytelennek, illetve kritikus helyzetben gyakrabban döntenek a végzetes megoldás mellett.

Tisztázatlan még a genetikai háttér

Ma még nem tudjuk, milyen gének játszanak főszerepet e viselkedés kialakításában, csupán gyenge evidenciával rendelkező jelöltjeink vannak, mégpedig igen szép számban.

Ma még nem tudni pontosan, hogy milyen genetikai okok állnak az öngyilkossági hajlam hátterébenForrás: AFP/Belga

A komplex – sok gén és a környezet befolyása alatt lévő – betegségek biológiájának kutatásában akkor várható áttörés, ha majd sok millió egyén DNS-ét bázis-pontossággal megállapítjuk.

Ilyen programok már futnak, s remélhetőleg nemsokára eredményeket is hoznak.

A genetikai rizikófaktorok mellett a társadalmi hajlamosító tényezőket is intenzíven kutatja a szakma.

Most vizsgálták először átfogóbban a vallásos hit szerepét

Például egy, a napokban megjelent tanulmányban Lawrence és munkatársai azt vizsgálták meg, hogy a vallásnak lehet-e szerepe az öngyilkosságban.

Általánosan elterjedt nézet, hogy a vallásos hit nyugalmat ad az egyénnek,

hiszen a hit segít szembenézni azzal a ténnyel, hogy az emberi élet mulandó.

Általánosan elterjedt vélekedés, hogy  a vallásos meggyőződés lelkileg megerősíti a hívőtForrás: AFP

Ha ugyanis a lélek képes kiszabadulni a test porhüvelyéből, lényegében halhatatlanok vagyunk. Az amerikai kutatók 321 depresszióban szenvedő pácienst kérdeztek meg arról, hogy próbáltak-e valaha elkövetni öngyilkosságot, vagy gyakran gondoltak-e arra, hogy el kellene követniük ezt a tettet.

Nem várt eredményt hozott a vizsgálat

A tanulmány szerzői azt a váratlan eredményt kapták, hogy a vallásos elkötelezettség 2,25-szörösére növeli a szuicid próbálkozások gyakoriságát. Azok a depressziós páciensek, akik a vallást fontosnak tartják 1,18-szor,

a rendszeres istentiszteletre járók pedig kétszer gyakrabban forgattak öngyilkos gondolatokat a fejükben.

Meglepő eredmények, melyeket, ha a további vizsgálatok megerősítenek, akkor a viselkedésgenetika a vallást, mint az öngyilkosság egyik rizikó tényezőjét kell, hogy számba vegye.

(A szerző az MTA doktora, egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének igazgatója)