Helené - Diane Kruger


Spártai királylány, anyja, Léda, tojásban hozta a világra, mert Zeusz hattyú képében ejtette őt teherbe. Olyan gyönyörű volt, hogy Thészeusz athéni király elrabolta, de bátyjai kiszabadították. Később Menelaosz spártai király felesége lett, majd Parisz trójai királyfi megszöktette. Helené szépsége elbűvölte a trójaiakat, Priamosz sem volt hajlandó visszaszolgáltatni őt, amikor Menelaosz és Odüsszeusz érte jöttek, inkább vállalta a háborút. Párisz halála után annak öccsével, Déiphobosszal élt tovább. Történetét Goethe  Faust című művében dolgozta fel, melyben a Fausttal való nászából született a költészet zsenije, Euphorión.

Hektór - Eric Bana


Trójai hős, Priamosz király és Hekabé elsőszülött fia. Ő vezette a trójai sereget, bátorság, harci erő és nemesség dolgában az ellentáborból csak Akhilleuszt lehetett hozzá mérni. Kettejük párbajában Akhilleusz lándzsájával kioltotta Hektór életét. A halottat harci szekeréhez kötözve a porban vonszolta, de Priamosz király kérésére kiadta Hektór testét, és beleegyezett a tizenkét napos fegyverszünetbe. Homérosz Iliászának egyik legmegindítóbb jelenete, amikor Hektór búcsút vesz feleségétől és kisfiától.

Odüsszeusz, a leleményes - Sean Bean


A görög hősök egyik legnagyobbja, Ithaka királya. Neve haragvót jelent. Helené elrablása után követségben járt Priamosznál, hogy visszakövetelje a nőt, de útja sikertelennek bizonyult. Számos háborúban, többek között a trójaiban is nagy szolgálatot tett bölcsességével és diplomáciai érzékével, közvetített a viszályokban. Az ő ötlete volt a faló is, melynek segítségével a spártaiak végül bevették Tróját. A modern irodalomban többek között James Joyce Ulysses című regénye idézi fel Odüsszeusz hősies sorsát.