Mint korábban hírt adtunk róla, Andy Vajnát kormánybiztosnak nevezték ki a filmszakma felmérése és megújítása érdekében. A hétfői Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat részletezi a nemzeti filmipar megújításáért felelős kormánybiztos kinevezését és feladatait.

Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd
Andy Vajna és Orbán Viktor egy felcsúti focimeccsen 2007-ben

A kormányhatározat szövege:

1. A Kormány fontosnak tartja a nemzeti kulturális örökség részét képező hazai mozgóképkultúra megőrzését, fejlesztését, továbbá az audiovizuális művészeti alkotómunka állami támogatásának szükségességét. Ezen közfeladat hatékonyabb ellátása érdekében a magyar filmipar versenyképességét előmozdító intézkedéseket megalapozó stratégia kidolgozására - jelen határozat hatályba lépésétől számított egy év időtartamra - Andrew G. Vajnát kormánybiztossá nevezi ki.

2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében a magyar filmipar megújítására és fejlesztésére vonatkozó stratégia kidolgozása során különösen
a) tényfeltáró munka keretében felméri, elemzi és értékeli a hazai filmipar jogi, gazdasági és intézményi feltételrendszerét,
b) meghatározza a mozgóképszakmát érintő lehetséges vagyongazdálkodási feladatokat,
c) felülvizsgálja a mozgóképszakmát érintő adózási kérdéseket,
d) kidolgozza az állami, illetve közalapítványi tulajdonban lévő filmstúdiók és filmgyártási infrastruktúra hasznosításának koncepcióját,
e) javaslatot tesz a hazai mozgóképszakma hosszú távú fejlődését biztosító képzési rendszer kialakítására,
f) felülvizsgálja a vonatkozó jogszabályi környezetet és javaslatot tesz a szükséges módosításokra.

3. A kormánybiztos feladatkörében eljárva
a) a feladata elvégzésének érdekében figyelemmel kíséri és segíti az audiovizuális politikáért, illetve a mozgóképszakmáért felelős kormányzati szervek tevékenységét,
b) véleményezi a feladatával összefüggő kormány-előterjesztéseket,
c) részt vesz a feladatához kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken,
d) közreműködik a mozgóképszakmát érintő kormány-előterjesztések előkészítésében.

4. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy a kormánybiztos feladatának ellátáshoz szükséges adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.

5. A kormánybiztos munkáját titkárság segíti, amelynek elhelyezéséről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megállapodást köt.

6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök