A kárpótlási jegyek elszámolása miatt késik a Budapest Bank kivásárlása. A vételi opcióval rendelkező GE Capital ugyanis a vitás ügyek lezárásához köti a vétel lebonyolítását. Erre legkorábban a 2000. évi mérleg lezárása után kerülhet sor.

A GE Capital és a magyar állam peren kívüli egyességgel kívánja lezárni a kárpótlási jegyek elszámolásával kapcsolatos nézeteltéréseket. A GEC ugyanis vételi opcióval rendelkezik a Budapest Bank Rt. állami tulajdonrészére, a bank leányvállalata, a BÉB Rt. viszont perben áll a Kárpótlási Hivatallal és az ÁPV Rt.- vel is. Az ajánlattételre csak a 2000. évi mérleg lezárása után kerülhet sor.

Még 1991- ben a Budapest Bank (BB) Rt. leányvállalata, a BÉB Rt, megállapodást kötött az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatallal adminisztratív szolgáltatások nyújtására. Nem tudni pontosan azonban, hogy mennyi kárpótlási jegy került felhasználásra vagy értékesítésre. A megállapodás felmondása után a Kárpótlási Hivatal beperelte a BÉB RT- t. Az eredeti perérték közel 48 milliárd forint.

A GE Capital azért kereste a peren kívüli megegyezés lehetőségét mert élni kívánt vételi opciójával a BB Rt. állami tulajdonú részvényeire és a kárpótlási jegyekkel kapcsolatos ügyeket le akarta zárni.

A Budapest Bankban az államnak mintegy 24 százalékos- névértéken 4, 596 milliárd forint- részesedése van. A részvénycsomag ára a szeptember végi mérlegadatok szerint mintegy 6, 2 milliárd forint. A GEC- nek május 15-éig van opciós vételi joga a pakettre, de az egyesség elmaradása miatt a lehívásra csak az éves mérleg elkészülte után -legkorábban február végén- lehet számítani. A GEC egyébként ajánlatot szeretne tenni az EBRD 32 százalékos, valamint a kisbefektetők 17 százalékos részesedésére is. A GEC százszázalékos részesedés megszerzésére törekszik és csak ennek elérése után vezetné be a tőzsdén az elsőbbségi részvényeket.

(Üzleti Negyed)

Ajánlat:

GE CAPITAL