Az Állami Számvevőszék a 2000. évi zárszámadás ellenőrzéséről szóló jelentésében kifogásolja, hogy a költségvetési és államháztartási törvények módosításai nem önálló törvényekként jelennek meg. Megállapítja, hogy a kormány felhatalmazás nélkül helyezett el - a többletbevételekből származó - 75 milliárd forintot letéti számlán, és ennek szabálytalan elszámolása növelte a tavalyi hiányt. A jelentés szerint az FVM Gazdálkodó Szervezete felhatalmazás nélküli szabálytalan kifizetéseket teljesített, valamint - a miniszter engedélyével- az előírt pénzügyi kereteket meghaladva kötött szerződéseket .

Javult a közpénzekkel való gazdálkodás és elszámolás, illetve a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályozottsága, ám több területen az évente megtett azonos tartalmú észrevételek, javaslatok ellenére sem történt változás - állapítja meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a 2000. évi zárszámadás ellenőrzéséről szóló jelentésében.

A számvevőszék, miként már évek óta, most is kifogásolja a folyó évi költségvetési és az államháztartási törvényeknek a zárszámadáshoz kapcsolt módosítását. Hangsúlyozzák, hogy e jogszabályok jellege és súlya megkívánná, hogy módosításuk önálló törvényekben történjen meg.

Megállapítják azt is: a kormánynak a vonatkozó törvények alapján nem volt felhatalmazása arra, hogy egy kormányhatározattal a gazdasági növekedés miatti többletbevételből 75 milliárd forintot letéti számlára helyezzen. Ennek kiadásként történő szabálytalan elszámolása növelte a 2000. évi hiányt.

A központi költségvetés mérlegében szereplő kiadási és bevételi főösszegek, valamint a hiány összege minden évben eltér a Kincstár adataitól. Az eltérések nagysága ugyan csökkenő tendenciájú, azonban ezek levezetése nem teljes körű, így nem támasztja alá megnyugtató módon a mérleg megbízhatóságát.

A törvényjavaslatban a központi költségvetés bevételi főösszege 4,5 milliárd forinttal, a kiadási főösszege 3,9 milliárd forinttal, a hiány pedig 0,7 milliárd forinttal tér el a kincstár beszámolójában kimutatott összegektől - állapítja meg az ÁSZ jelentése.

Az ÁSZ megállapította továbbá, hogy az FVM Gazdálkodó Szervezete kivételével valamennyi vizsgált beszámolóban érvényesültek a követendő alapelvek. Az FVM Gazdálkodó Szervezet beszámoló jelentése lényeges szintű hibákat tartalmaz, amelyek felhatalmazás nélküli és szabálytalan kifizetéseket jelentenek.

Az FVM-nél több alkalommal nem a hatályos jogszabályokban meghatározott eljárási rend szerint, egyedi kérelmek alapján a pályáztatási rend megkerülésével az előírt pénzügyi kereteket messze meghaladva kötöttek szerződéseket és teljesítettek kifizetéseket a miniszter, illetve a politikai államtitkár engedélyével - állapítja meg az Állami Számvevőszék jelentése.

(MTI)

Ajánlat:

Állami Számvevőszék 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium