Egységesen szankcionál a jegybank

2002.04.22. 12:49

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a transzparenciát és a normativitást tartja a legfontosabbnak a jövőre nézve. Ez azt jelenti, hogy a bank politikája nyilvános elvek alapján valósul meg, az előírások betartását minden szervezettől megköveteli és ezek megszegése esetén általánosan érvényes szabályok szerint jár el. A hatékonyság és a fokozatosság is elsődleges fontosságú - áll a jegybank honlapján közzétett egységes, nyilvános szankcionálási politikában.

Célok

Az MNB célja az, hogy egyértelműek és világosak legyenek a jegybank elvárásai, a kompetenciájába tartózó területeken. Ezek a területek a hitelintézetek kötelező jegybanki tartalékának elhelyezése, a pénzfeldolgozás, a pénzforgalmi tevékenység, a készpénzkímélő fizetőeszközök használata, a készpénzátutalás és elszámolás-forgalom, valamint a különféle adatszolgáltatások.

Szankcionálás

A szankcionálás eszközeit két fő csoportra oszthatók, az intézkedésre és a büntetésre. Az intézkedéseken belül a jegybank figyelmeztethet és felszólíthat. Büntetésként pénzbírságot kezdeményezhet. A bírságot a jegybank kezdeményezésére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szabja ki. A kötelező jegybanki tartalék elmaradása kivételével ezt minden területen alkalmazhatja a jegybank. A kötelező tartalék elmaradása esetén jövedelem-elvonás a büntetés, a tartalék meghatározott összegét nem kamatozó számlára különíti el az MNB. Az elszámolás-forgalom, a pénzfeldolgozás és a pénzutánzat-készítés területén a jegybank akár a tevékenységi engedélyt is visszavonhatja. Szabálysértési és büntetőeljárást is kezdeményezhet a jegybank. Ezt az MNB köteles is megtenni, ha szabálysértés vagy bűncselekmény alapos gyanúja merül fel az ellenőrzés során.

Fokozatosság

Szankcionálás esetén a jegybank a fokozatosság elvét követi. A következő fokozatokat akkor érvényesítik, ha az intézmény a feltárt hibákat nem javítja ki az előírt határidőre, vagy egy éven belül újabb hibát követ el ugyanazon a területen. A bírság meghatározásakor a hitelintézeti és a tőkepiaci törvény előírásainak megsértését a jegybank külön-külön értékeli, az egyes törvények alapján kiszámított bírságok pedig összeadódnak.

(Üzleti Negyed)

Ajánlat:

MNB

Korábban:

5 millió Ft bírság a Concorde Rt.-nek
(2002. április 22.)

5 millió forint bírság az ING Banknak
(2002. április 5.)