A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium az Informatikai és Hírközlési Minisztériummal közös pályázatot írt ki távmunkahelyek létrehozására. Mindkét tárca 500 millió forintos keretet biztosít a kommunikációs infrastruktúra kialakításához, valamint bértámogatásra, képzésre és betanításra. A pályázatokat november 1-jétől december 15-éig lehet benyújtani.

Azok a munkáltatók vehetnek részt a pályázaton, akik új távmunkahelyet hoznak létre és legalább hat hónapon keresztül vállalják az így alkalmazott munkavállaló foglalkoztatását. Az elbírálásnál előnyben részesülnek azok a pályázók, akik hátrányos helyzetű munkavállalókat kívánnak foglalkoztatni. Hátrányos helyzetűnek minősülnek a fogyatékosok, a megváltozott munkaképességűek, a romák, a 45 éven felüliek, a gyermeküket egyedül nevelők, a fogyatékkal élő vagy idős személyt ellátók és a hátrányos helyzetű térségben élők.

A program keretében egyrészt infokommunikációs infrastruktúra létrehozására, másrészt a munkügyi központokon keresztül igényelhető munkahelyteremtő támogatásra (bér és közterhek átvállalása, képzési és betanítási költségek biztosítása) lehet pályázni.

(Üzleti Negyed)