Az év első kilenc hónapjában előzetes adatok szerint a kivitel értéke 6540 milliárd forintot, míg a behozatalé 7086 milliárd forintot tett ki. A mérleg hiánya 546 milliárd forint, amely 148 milliárd forinttal alacsonyabb a tavalyi év azonos időszakában regisztrált adatnál - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal csütörtökön közzétett jelentéséből.

Az export értéke folyó áron 1 százalékkal bővült, míg az első féléves egységértékindex felhasználásával számított volumenadat 6 százalékos bővülést mutat. Az import értéke 1százalékkal csökkent, míg volumene 5 százalékkal nőtt.

A forgalom havonkénti forintértékének 2002 második negyedévétől (a júliusi import kivételével) tapasztalt csökkenésének folyamata szeptemberben megszakadt: a kilencedik havi áruforgalom értéke jelentősen meghaladja az augusztusi - igen alacsony - forgalmi adatokat. Bár az év eddig eltelt időszakára vonatkozóan a kivitel növekedési üteme 2 százalékponttal meghaladta a behozatalét, az időszak utolsó két hónapjában az import bővülésének mértéke mintegy 3 százalékponttal felülmúlja az exportét.

A kivitel közel háromötödét kitevő gépek és szállítóeszközök exportértéke 1 százalékkal bővült az előző év első kilenc hónapjához képest. Az árufőcsoportba tartozó termékek közül a híradás-technikai, hangrögzítő és -lejátszó készülékek kiviteli értéke több mint negyedével, 990 milliárd forintra nőtt. Döntően az első félévben lebonyolított, jelentős értékű videojáték kivitellel magyarázható, hogy a feldolgozott termékek exportértékének növekedése múlta felül legnagyobb mértékben, 4 százalékkal a bázisidőszak adatát. Az élelmiszerek, italok, dohány árufőcsoport kivitele 9 százalékkal csökkent a megelőző év azonos időszakához képest.

A behozatalban is meghatározó súlyú gépek és szállítóeszközök forgalma stagnálást mutat. Az energiahordozók behozatalára 10, míg a feldolgozott termékekre 1,5 százalékkal kevesebbet fordítottunk. Az utóbbi árufőcsoporton belül, a számottevő, főosztály 12 százalékos növekedés következtében 157 milliárd forintot tesz ki a gyógyszer és gyógyszerészeti termékek behozatalának értéke. Az árufőcsoportok közül egyedül az élelmiszerek, italok, dohány termékek importértéke nőtt, 5 százalékkal.

Kereskedelmi mérlegünk az előző év azonos időszakához képest 148 milliárd forinttal javult, s 546 milliárd forint hiányt mutat. A hiány mérséklődésében továbbra is a fejlett országcsoporttal folytatott kereskedelem kedvező alakulása a meghatározó tényező: az e viszonylatba feladott áruk értékének 1 százalékos növekedése, és az onnan származók 5 százalékos csökkenésének eredményeképpen aktívumunk a megelőző évi 306 milliárdhoz képest megduplázódott.

Jelentősen, mintegy kétötödére esett vissza az Írországba irányuló kivitelünk, ugyanakkor Ausztráliába több mint ötször akkora értékben adtunk fel árukat. A közép- és kelet-európai országokkal folytatott kereskedelem forintértéke mindkét irányban 2 százalékkal mérséklődött, a hiány kismértékben csökkent. A fejlődő országok viszonylatában a behozatal bővülése (22 százalék) mintegy 6 százalékponttal felülmúlja a kiviteli oldalon tapasztalt növekedési ütemet, amelynek következtében a passzívum tovább növekedett, és 877 milliárd forintot tesz ki - áll a KSH jelentésében.

(Üzleti Negyed)

Korábban:

Az első nyolc hónapban 519 milliárd forint volt a külkereskedelem deficitje
(2002. október 10.)

Külkereskedelem: 350 milliárd forintos hiány az első félévben
(2002. augusztus 8.)

Ajánlat:

KSH