Minimálbérhez kötött az adóbevallás kiegészítése

2002.11.19. 14:20

A tavaly november 12-én elfogadott adó-és járulékmódosítások az adóellenőrzés szabályain is változtattak. Így az idén már nem lesz olyan pénzügyminisztériumi irányelv, amely szakmák szerinti bontásban határozza meg, hogy minimum mekkora jövedelmet kell elérnie a vállalkozónak. A korábban hatályos szabályok szerint az irányelvben közölt jövedelemnél kevesebbet bevallók adóellenőrzésre számíthattak.

Az adózás rendjéről szóló törvény szerint  a pénzügyminiszter évente irányelvben kötelezi az adóhatóságot, hogy az adóbevallást követően hívja fel adatkiegészítésre azokat  a magánszemélyeket,  akiknek a bevallott jövedelme nem éri el a mindenkori minimálbérre, a tevékenység gyakorlásának körülményeire, a területi és szakmai sajátosságokra figyelemmel kialakított összeghatárokat.

Akit  az adóbevallása kiegészítésére köteleznek, nyilatkoznia kell az adóévben szerzett összes jövedelmének (bevételének) felhasználásáról (kiadásáról, ráfordításáról, befektetéséről) és forrásairól. A nyilatkozatok alapján az adóhatóság megvizsgálja, hogy a bevallott jövedelem és egyéb forrás elegendő fedezetet nyújthatott-e a kiadásokra. Amennyiben az adóhivatal azt állapítja meg, hogy a bevallott jövedelem nem volt elegendő, vagy a vállakozó nem igazolta megfelelően  a nyilatkozatában foglaltakat,  a hatóság  a bevallásban megállapítottnál magasabb adóalapot határozhat meg.

A fentieknek megfelelően a pénzügyminisztérium szakmakódok szerint, települési bontásban minden évben közzétette az egyes szakmákra irányadó jövedeleminimumokat, ennek megfelelően  a bevallás kiegészítése elsősorban egyéni vállalkozókat érintett. Az irányelvben az is szerepelt, hogy kiket nem kell felhívnia az adóhatóságnak a bevallás kiegészítésére.

Az adózás rendjéről szóló törvény módosítása megváltoztatta az adóellenőrzés szabályait. Így az idén már nem lesz pénzügyminisztériumi irányelv, hanem a törvény egységesen a minimálbérhez köti az adóbevallás kiegészítését. Eszerint azokat  a magánszemélyeket hívhatja fel  az adóhatóság  a bevallásban közölt adatok kiegészítésére, akiknek a bevallott jövedelme egymást követő két éves bevallási időszakban sem éri el a minimálbért.

(Üzleti Negyed)