A K&H Bank bonyol�tja le a k�rp�tl�si jegyek cser�j�t

A Forr�s Rt. r�szv�nyei nyilv�nos forgalomba hozatal�nak �s t�zsdei bevezet�s�nek teljes k�r� lebonyol�t�s�t ell�t� feladatok elv�gz�s�re ki�rt p�ly�zaton az �PV Rt. a Kereskedelmi �s Hitelbank aj�nlat�t nyilv�n�totta gy�ztesnek - �ll a bank [origo]-hoz eljuttatott k�zlem�ny�ben. Ennek �rtelm�ben a Forr�s-r�szv�nyek k�rp�tl�si jegy ellen�ben t�rt�n� nyilv�nos forgalomba hozatal�t �s t�zsdei bevezet�s�t a K&H Bank bonyol�tja le.

A Forr�s-r�szv�nyek nyilv�nos forgalomba hozatala sor�n r�szv�nyeket k�rp�tl�si jegy ellen�ben lehet majd jegyezni. A jegyz�s az �PV Rt. �s a Kereskedelmi �s Hitelbank k�z�tti szerz�d�sk�t�ssel, n�h�ny h�ten bel�l megindul, �s m�g 2003. j�nius 30. el�tt lez�rul. A jegyz�s a Kereskedelmi �s Hitelbank t�bb mint 160 fi�kot sz�ml�l� orsz�gos h�l�zat�ban t�rt�nik.

K&H Bank
A Kereskedelmi �s Hitelbank Magyarorsz�g m�sodik legnagyobb p�nzint�zete 1232 milli�rd forintos nemzetk�zi sz�mviteli szab�lyok szerinti m�rlegf��sszeggel. A bank jegyzett t�k�je 42,5 milli�rd forint.

A jegyz�s sor�n mintegy 9 milli�rd forint c�mlet�rt�k� k�rp�tl�si jegy bevon�s�ra ker�l majd sor, a k�zlem�ny szerint. A befektet�k a k�rp�tl�si jegyeiket meghat�rozott ar�nyban cser�lhetik majd Forr�s-r�szv�nyekre. A korm�ny hat�rozat�nak megfelel�en a tranzakci� lebonyol�t�sa sor�n a r�szv�nyeloszt�s folyam�n az alanyi jog� k�rp�toltak els�bbs�get �lveznek majd.

A v�rhat� kiemelt �rdekl�d�sre tekintettel a bank speci�lis �gyint�z�si rendet vezet be, �s a jegyz�s megkezd�se el�tt legal�bb 15 nappal a fi�kokban kif�ggeszti a jegyz�si t�j�koztat�t.

Az �PV Rt. indokl�sa szerint a Kereskedelmi �s Hitelbank, mint a k�rp�tl�si jegyek els�dleges forgalmaz�ja, kiemelked� ismeretekkel rendelkezik a k�rp�tl�si jegyek kezel�s�ben, �gy a k�rp�tl�si jegy - r�szv�ny csere nagy biztons�ggal val�s�that� meg.

KAPCSOLÓDÓ CIKK