Megt�veszt� ingatlansz�vetkezeti hirdet�sek

Az alapkezel�k sz�vets�g�nek meg�t�l�se szerint az "ingatlansz�vetkezetek" fix kamatoz�s�, biztos befektet�st �g�r� sajt�hirdet�sei alkalmasak a befektet�k megt�veszt�s�re.

A Befektet�si Alapkezel�k Magyarorsz�gi Sz�vets�g�nek (Bamosz) szerd�n k�zlem�nyben hangs�lyozza, hogy ezek a sz�vetkezetek nem p�nzint�zetek, m�k�d�s�ket nem fel�gyeli a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete. Kamat�g�reteik, illetve szolg�ltat�saik m�g�tt nem �ll sem az Orsz�gos Bet�tbiztos�t�si Alap, sem pedig a Befektet�v�delmi Alap garanci�ja.

Sajt�hirdet�sekben jelenleg t�bb ilyen "ingatlansz�vetkezet" k�n�l magas hozammal kecsegtet� befektet�si lehet�s�get, az �ltaluk k�n�lt konstrukci� sor�n a befektet�k a sz�vetkezett�l sz�vetkezeti �zletr�szt v�s�rolnak �s azt a sz�vetkezet t�l�k hat�rid�s meg�llapod�s keret�ben egy el�re meg�llap�tott kamatot is mag�ban foglal� �rfolyamon visszav�s�rolja.