Közvetlen uniós adóztatást javasol a bizottság

Nem zárja ki a közvetlen uniós adó kivetését az a javaslat, amelyet az Európai Bizottság nyújtott be az előző hét végén az alkotmányozó Konventnek. Az unió pénzügyeivel foglalkozó bizottsági javaslata szerint demokratikusabb lenne, ha az Európai Parlament költségvetési ügyekben egyenjogúvá válna a tagállamokkal - írja a Bruxinfo.

A javaslat legfontosabb eleme, hogy teljes egyenjogúságot kér az Európai Parlamentnek (EP) a közösségi költségvetés összeállításában. Az EP-nek jelenleg csak ahhoz van joga, hogy évente jóváhagyja azt a költségvetést, amelyet néhány tételtől eltekintve tőle függetlenül állít össze a bizottság és a tagállamok.

A javaslat beleszólást biztosítana az EP-nek olyan költségvetési tételek formálásába is, mint a közös mezőgazdasági politika vagy a strukturális és kohéziós alapok kiadási oldala. Az EP-nek szava lenne a bevételi oldal megállapításában is, vagyis teljesen egyenjogúvá válna a tagállamokat képviselő tanáccsal.

A bizottság szerint erre azért van szükség, mert a jelenlegi helyzet antidemokratikus. Az Európai Parlament az EU egyetlen közvetlenül választott intézménye, és létrehozásakor kis hatalmat adtak neki.

A javaslat másik fontos eleme, hogy nyitva hagyja az ajtót a közvetlen uniós adóztatás előtt. A közösségi büdzsét részben most is adókból finanszírozzák, csakhogy azokat nem közvetlenül vetik ki, hanem a tagállamokon keresztül kerülnek az uniós kasszába. Jelenleg egyedül az ÁFA-ról lehet pontosan és konkrétan tudni, hogy a közösségi kincstárba kerül.

A biztos azért tartja jónak a közvetlen uniós adót, mert az egyértelművé tenné az uniós költségvetési helyzetet, mindenki számára világos lenne, hogy ki fizet miért.

A bizottság lényeges konkrétumok nélküli javaslata várhatóan heves ellenkezésre talál majd több tagállam, elsősorban Nagy-Britannia és Írország részéről. Ezek az államok mindenfajta adózási kérdésben roppant érzékenyek, és a közvetlen uniós adóztatást, még ha az nem is vezet a gyakorlatban az adóterhek növekedéséhez, vélhetőleg áthághatatlan tabunak tekintik.

A bizottsági javaslat leszögez ezen túlmenően is néhány pontot. Az egyik, hogy az uniós költségvetésnek mindenkor egyensúlyban kell lennie, és csakis saját forrásokból finanszírozható. A többéves költségvetési kereteket a bizottság javaslatára a tanács megerősített minősített többséggel és a parlament egyszerű többséggel kell hogy jóváhagyja. A javaslat megszüntetné a különbséget a kötelező és nem kötelező kiadások között. Megfontolásra ajánlja azt is, hogy a bizottság költségvetési tervezetét azonnal a parlamentbe küldje, ne pedig a tanácsba, első olvasatra.

Az alkotmányozó Konventnek szóló javaslatot David O'Sullivan, a bizottság főtitkára és Michaele Schreyer költségvetési biztos hozták nyilvánosságra.