A működő gazdasági szervezetek száma 2003. március 31-én több mint 33 ezerrel haladta meg az előző év azonos időszakát, ezen belül a működő társas vállalkozások száma 28 ezerrel, a működő egyéni vállalkozások száma közel 3 ezerrel emelkedett - közölte honlapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A növekmény fennmaradó részét a nonprofit szervezetek számának bővülése okozta, számuk 2002. március 31. óta több mint 2 ezerrel nőtt. Kismértékben, több mint 300-zal emelkedett a költségvetési és társadalombiztosítási szervezetek száma is.

A működő társas és egyéni vállalkozások aránya az elmúlt évek tendenciáját követve változott, ez az arány fokozatosan tolódik el a társas vállalkozások irányába. Egy évvel ezelőtt az összes működő vállalkozás között a társas vállalkozások aránya csak 44 százalék, az egyénieké pedig 56 százalék volt. Az elmúlt 12 hónap során a társas

vállalkozások száma közel 8 százalékkal bővült, eközben a működő egyéni vállalkozások száma alig 1 százalékkal gyarapodott.

Területi eloszlásukat tekintve 2003 első negyedévének végén a vállalkozások 39,2 százalékának központját a közép-magyarországi régióban jegyezték be. Az észak-alföldi, illetve a dél-alföldi régióban 11,5-11,5 százalékuk, a többiben 8,8-10,3 százalékuk működött. A társas vállalkozásokat vizsgálva a közép-magyarországi régió jelentősen kiemelkedik, 2003. március 31-én az összes társas vállalkozás 50,7 százaléka itt működött, míg a többi régióban megoszlásuk 7,2-9,4 százalék volt.

Az egyéni vállalkozások tekintetében kiegyenlítettebb a területi eloszlás. Közép-Magyarország 29,5 százalékos részesedését a többi régió 10-13,7 százalékkal követi. Az ezer lakosra jutó működő vállalkozások száma a Budapestet is magában foglaló közép-magyarországi régióban a legmagasabb, a lakosság számához viszonyítva a legkevesebb vállalkozás Észak-Magyarországon működik.

Főtevékenység szerint a legtöbb működő vállalkozás az "ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás" nemzetgazdasági ágban tevékenykedett (arányuk 29,9 százalék), ezt követte a "kereskedelem, javítás" (22,3 százalék), majd közel azonos arányban az "ipar" (9,5 százalék) és az "építőipar" (9,1 százalék).

Létszám-kategóriák szerint 2003. március végén a működő vállalkozások legnagyobb része foglalkoztatottak nélkül (vagy ismeretlen számú foglalkoztatottal) tevékenykedett (62,6 százalék), jelentős arányt képviseltek még az 1-9 fős vállalkozások (33,6 százalék). A működő vállalkozások 3,7 százaléka 10-249 fő közötti munkavállalót, ennél nagyobb létszámot alig több mint 0,1 százalékuk foglalkoztatott - derül ki a KSH közleményéből.