A Budapesti �rut�zsde (B�T) r�szv�nyt�rsas�gg� alakul�s�r�l hat�roztak a tulajdonosok a keddi �ves rendes k�zgy�l�sen. A k�zgy�l�s megt�rgyalta az �rut�zsde strat�gi�j�t is.

A B�T 600 milli� forint jegyzett �s 3,125 milli�rd forint saj�t t�k�vel alakult �t - mondta T�r�k S�ndor, az �rut�zsde �jonnan megv�lasztott eln�ke a k�zgy�l�st k�vet� sajt�t�j�koztat�n.

A strat�gia egyik alappill�re a B�T Keler Rt.-ben megl�v� 25 sz�zal�kos r�szesed�s�nek megtart�sa �s esetleges n�vel�se, hangzott el. Ezzel kapcsolatban a B�T egyeztet� t�rgyal�sokat kezdem�nyez az elsz�mol�h�z t�bbi tulajdonos�val - k�z�lte az eln�k. Hozz�tette: a r�szesed�s n�vel�s�re az ad lehet�s�get, hogy az eur�pai uni�s aj�nl�sok szerint a jegybanknak meg kell v�lnia �zletr�szeit�l.