Er�s�d�tt a forint

Az eur� jegyz�se p�nteken d�lut�n 263,00/20 forinton �llt a bankk�zi devizapiacon, szemben a cs�t�rt�k d�lut�ni 263,30/60 forintos �rfolyamszinttel. A piacra pozit�v hat�ssal volt a p�nz�gyminiszt�riumi politikai �llamtitk�r nyilatkozata a bizonytalan helyzet megsz�ntet�s�r�l. A piacon arra sz�m�tanak, hogy a Monet�ris Tan�cs h�tf�i �l�s�n nem d�nt kamatk�rd�sekben.

A forint 6,86 sz�zal�kon fejezte be a hetet a s�v er�s oldal�n, 16 b�zisponttal er�sebben, mint el�z� nap a hivatalos keresked�s v�g�n. A cs�t�rt�k�n k�zz�tett kedvez�tlen �llamh�ztart�si adatok hat�s�ra a forint reggel jelent�sen, eg�szen 5,62 sz�zal�kig gyeng�lt. Az eur�t ekkor 266,50 forinton jegyezt�k.

A forint lefel� tart� trendj�t a keresked�k szerint Veres J�nos p�nz�gyminiszt�riumi politikai �llamtitk�r nyilatkozata ford�totta meg, aki egy szakmai kerekasztal-besz�lget�sen kijelentette: a korm�ny hat�rozott �s gyors int�zked�scsomaggal szeretn� meg�ll�tani a magyar gazdas�g �s a forint k�r�l kialakult bizonytalans�got.

Veres J�nos nyilatkozata ut�n 266,50 forintr�l mintegy 1,50 forinttal gyeng�lt az eur�, majd a d�lut�n folyam�n 263,00 forintig cs�kkent a k�z�s valuta �rfolyama.

A piacon alacsony forgalomr�l sz�moltak be, mivel az amerikai piacok z�rva tartottak, �s a londoni piacokon is kev�s keresked� volt jelen. A keresked�s z�m�t a napon bel�li spekul�ci�s �gyletek adt�k, a keresked�k szerint. A doll�rt d�lut�n 230,50/80 forinton jegyezt�k, szemben a cs�t�rt�ki 228,40/70 forintos �rfolyammal.

Az �llampap�rok piac�n is jelent�sen ingadoztak a hozamok napk�zben, a nap v�g�re azonban korrekci� ut�n m�r csak a h�rom �vn�l hosszabb lej�ratok hozamai �lltak 10-15 b�zisponttal magasabban a cs�t�rt�ki referencia hozamszintn�l. A h�rom h�napos lej�raton viszont m�g cs�kkent is a hozam 2 b�zisponttal. A piacon arra sz�m�tanak, hogy a Monet�ris Tan�cs h�tf�i �l�s�n nem d�nt kamatk�rd�sekben. Keresked�k szerint a korm�nyzat a j�v� h�t elej�n bizalomer�s�t� l�p�seket jelent be, �s ennek hat�s�ra az eur� ak�r 258-260 forintig is gyeng�lhet.