Sorozatunk harmadik részében az ingatlanszerzéssel kapcsolatos, sokakat érintő problémákkal foglalkozunk. Olvassa el a szerződéskötés alakiságait, az megszerzett ingatlan utáni illetékfizetést, illetékkedvezményeket, az állami lakástámogatásokat, az elbirtoklást és a közös tulajdont érintő kérdésekre adott válaszokat!  

Cselekvőképtelen szerződéskötése

Közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a tulajdonostárs kórházban lévő idős személy, aki nem tud már gondolkodni. Úgy tudom, hogy egy meghatalmazást kell íratnom vele, mivel ő már nem tudja az adásvételi szerződést aláírni. Hol kell az ehhez szükséges nyomtatványt beszerezni?

Az ingatlan értékesítése, ha a másik tulajdonos a neve aláírására nem képes, illetve "nem tud gondolkodni", nem olyan egyszerű feladat. Ha a másik tulajdonos elmebeli állapota folytán belátási képességének hiányában cselekvőképtelennek minősül, az általa tett jognyilatkozatok érvénytelenek. Az ilyen személyt gondnokság alá kell helyezni, és a szerződést ezt követően a gondnok jogosult - gyámhatósági jóváhagyással - megkötni.

Foglaló átvétele képviselő útján

Öt évvel ezelőtt a férjemmel közösen, aki külföldi állampolgár, építettünk egy házat, amit most szeretnénk eladni. A ház csak az én nevemen van, tehát én vagyok az egyedüli tulajdonos. Lenne rá egy vevő, de én csak néhány hónap múlva tudnék Magyarországra menni. A férjem ellenben ott tartózkodik, de sajnos nem ért jól magyarul. Meg tudja mutatni a házat. Kérhetik -e tőle, hogy a foglalóról a papírt ő írja alá helyettem?

Mivel a családi ház az Ön nevén van, a férje jogszerűen foglalót ezzel kapcsolatban nem vehet át. Ő ugyanis nem jogosult a házat eladni. Ráadasul nem ért magyarul sem, tehát azt sem tudja, mit ír alá. A javaslatom az lenne, hogy készíttessen a magyar konzulátuson egy magyar képviselőnek (családtag vagy ismerős nevére szóló) meghatalmazást a foglaló átvételére, valamint egy ügyvédi meghatalmazást az Ön ezzel kapcsolatos képviseletére. Ez gyorspostával hamar eljuttatható Magyarországra. Ebben az esetben a meghatalmazott ügyvéd elkészíthetné a szükséges papírokat, amelyeket a képviselője jogszerűen aláírhatna Ön helyett.

Vevők feltüntetése széljegyzetben 

A saját tulajdonú lakásom adásvételi szerződésével kapcsolatban lenne egy kérdésem. A vevők közölték, hogy a kölcsönfelvétel elindításához szerepelniük kell a tulajdoni lapon "széljegyzetben". Ennek megfelelően a szerződésnek tartalmaznia kell az alábbi nyilatkozatot:

"Eladó tulajdonjogának fenntartásával értékesíti az ingatlant, amely ténynek ingatlan-nyilvántartásban való feljegyzéséhez jelen okirat aláírásával hozzájárul." Szeretnék tanácsot kérni arról, hogy a fenti nyilatkozat veszélyezteti-e a tulajdonjogomat.

A tulajdonjog fenntartás azt jelenti, hogy Ön a vételár teljes kiegyenlítéséig nem engedi a vevő tulajdonjogát bejegyeztetni. Amennyiben a vételár kiegyenlítése megtörténik, úgy külön okiratban kell a tulajdonjog-bejegyzéshez az eladónak hozzájárulnia. Lehetőség van azonban arra, hogy a tulajdonjog fenntartásával történt eladás tényét (figyelem, nem tulajdonjogot!!!) az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék. Ez azt jelenti, hogy az ingatlan tulajdoni lapjának III. részére bejegyzik, hogy Ön az érintett ingatlant eladta, de a tulajdonjogát a vételár hiánytalan megfizetésééig fenntartotta (azaz a vevő tulajdonjoga még nem jegyezhető be.) Ez a bejegyzés harmadik személyek, így a bank részére is közhitelesen tanúsítja az eladás megtörténtét. Banki hitelfelvétel esetén a széljegy megkövetelése egyébként általános gyakorlat.

Részletvétel, a tulajdonjog fenntartása

Az előleg/foglaló, illetve a teljes vételár kifizetésére milyen gyakorlati megoldások léteznek, tehát mint eladó nem szívesen írom alá addig a szerződést, amíg az összeg nincs a bankszámlámon. A vevő azonban érthető okokból addig nem akar fizetni, amíg a szerződést nem írtuk alá.

Részletekben történő teljesítés esetén - ha a vételárat nem egy összegben fizetik meg - a szerződést az első vételárrészlet kifizetésekor kell megkötni. Ilyenkor azonban az eladó biztosítékként általában tulajdonjog-fenntartással él. Ez azt jelenti, hogy addig nem járul hozzá a vevő tulajdonszerzésének ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez, amíg a vételár teljes kiegyenlítése nem történik meg. Így tehát továbbra is az eladó marad a tulajdonos, egészen addig, amíg a teljes vételárat hiánytalanul nem kapja meg. A teljes vételár kiegyenlítésekor az eladónak külön - ugyancsak ügyvéd által ellenjegyzett - nyilatkozatban kell a tulajdonjog bejegyzéséhez hozzájárulnia.

Van-e elővásárlási joga a szomszédnak? 

Építési telek vásárlása esetén a szomszédoknak van-e elővásárlási joguk, kell-e valamilyen nyilatkozatot íratni velük arról, hogy lemondanak erről a jogukról? Van-e még valamilyen "buktató", amire ilyen esetben feltétlenül ügyelni kell?

Építési telek vásárlása esetén a szomszédokat a törvény erejénél fogva elővásárlási jog nem illeti meg. Ezt csak szerződésben lehet kikötni, de ilyenkor az elővásárlási jogot az ingatlan-nyilvántartásba is be kell jegyeztetni. Ha tehát a tulajdoni lapon ilyen bejegyzés nincs, akkor elővásárlásra jogosult személy sincs. A szerződés megkötéséhez mindenképpen ügyvédre lesz szüksége, mivel a tulajdonjog bejegyzéséhez ügyvéd által ellenjegyzett okiratra van szükség. Az ügyvéd a konkrét körülmények ismeretében a kellő tájékoztatást nyújt a szerződést illetően.

Kinek kell az APEH-adatlapot beszereznie?

APEH-adatlapot minden esetben az eladó köteles kitölteni és aláírva átadni a vevőnek. Kérdésem, ezt az adatlapot minden esetben a vevő ügyvédje hozza magával, vagy az eladónak kell ezt beszereznie? Az adatlapot a szerződéskötéskor kell átadni, vagy amikor a lakás tényleges birtokbaadása történik? Én mint leendő vevő, mikor nyújtom be a földhivatalhoz az adásvételi szerződést és az APEH-adatlapokat? Szerződéskötéskor, vagy amikor az átadás megtörtént?

A 03400 APEH-adatlap minden APEH-ügyfélszolgálaton beszerezhető. Mivel a szerződéshez kötelező az ügyvédi közreműködés, ezt az okiratot is általában az ügyvédek szokták beszerezni ,és segítséget nyújtanak a kitöltésben is. A földhivatali benyújtás a vevő kötelezettsége, de az ügyvédek többnyire ezt is átvállalják. A szerződést a megkötésétől számított 30 napon belül kell a földhivatalhoz benyújtani, akkor is, ha a birtokbaadás később történik. A vételár részletekben történő teljesítése esetén az eladó a tulajdonjogát általában fenntartja, de a szerződést a fenti határidőben, ebben az esetben is be kell nyújtani a tulajdonjog- fenntartás bejegyzése végett.

Előszerződés alapján fizetett foglaló

A végleges szerződés megkötésekor az előszerződés alapján fizetett foglaló minősége nem változik-e meg? Nem szűnik-e meg a foglaló minősítése és alakul át részfizetéssé?

Az előszerződés alapján fizetett foglaló jogi minősítésén nem változtat az a tény, hogy a végleges adásvételi szerződést is megkötötték. A szerződés teljesítése esetén a foglaló a vételárba természetesen beszámítandó, ettől függetlenül annak biztosíték szerepe továbbra is megmarad.

Földhivatali ügyintézés

Szeretnék egy telket vásárolni és azt szeretném megtudni, hogy, ha minden papír rendben van, a széljegyzést követő 30 napos ügyintézési határidő leteltéig, illetve a bejegyzés után szükség van-e még a személyes megjelenésre az illetékes földhivatalnál.

Személyes megjelenésére egyáltalán nincs szükség, az iratbeadást az ügyvédje is elintézheti. Amennyiben tulajdonjogát bejegyezték, nem kell többször a földhivatalba mennie, kivéve, ha az ingatlanról hiteles tulajdonilap-másolatot szeretne kérni. Ezt bárki elintézheti Ön helyett, ugyanis az ingatlan-nyilvántartás nyilvános.