N�ttek a bet�ti �s hitelkamatok j�liusban

A jegybanki alapkamat j�niusi k�tszeri, �sszesen 3 sz�zal�kpontos emel�se j�liusban is �reztette hat�s�t - �ll a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdai jelent�s�ben. A h�ztart�si szektor kamatl�bai emelkedtek, kiv�ve a l�tra sz�l� �s foly�sz�mlabet�teket. Emellett a bankk�zi �s a nem p�nz�gyi v�llalati forintkamatl�bak tov�bb n�vekedtek, a nem p�nz�gyi v�llaltoknak ny�jtott �ven t�li hitelek kamat�t kiv�ve.

A h�ztart�si szektor foly�sz�mlahiteleinek kamatl�ba j�liusban 60 b�zisponttal, 20,57 sz�zal�kra n�tt a j�niusi 19,97 sz�zal�kr�l. A lak�sc�l� hitelek �tlagos kamatl�ba 14,39 sz�zal�kra emelkedett a j�niusi 12,71 sz�zal�kr�l. Az �tlagos hitelk�lts�g mutat�ja pedig 16,58 sz�zal�kr�l 18,20 sz�zal�kra emelkedett.

A fogyaszt�si hitelek �tlagkamatl�ba 37 b�zisponttal emelkedett, �s j�liusban 20,35 sz�zal�k volt. Az �tlagos hitelk�lts�g mutat�ja pedig 58 b�zisponttal n�tt 25,99 sz�zal�kra. Az egy�b hitelek kamatl�ba j�liusban 75 b�zisponttal 12,28 sz�zal�kra n�tt.

A h�ztart�sok l�tra sz�l� bet�teinek �tlagkamatl�ba j�liusban 5 b�zisponttal a j�niusi 2 sz�zal�kr�l 2,05 sz�zal�kra v�ltozott. Az �ven bel�li lej�ratra lek�t�tt bet�tek �tlagkamatl�ba 5,74 sz�zal�kr�l 6,91 sz�zal�kra, az �ven t�li lej�ratra lek�t�tt bet�tek �tlagkamatl�ba pedig 5,09 sz�zal�kr�l 6,33 sz�zal�kra emelkedett.

A nem p�nz�gyi v�llalatoknak �ven bel�li lej�ratra ny�jtott hitelek �tlagkamatl�ba j�liusban 201 b�zisponttal 8,68 sz�zal�kr�l 10,69 sz�zal�kra emelkedett, az �ven t�li hitelek �tlagkamatl�ba viszont cs�kkent: 9,53 sz�zal�kr�l 8,79 sz�zal�kra. Az �ven bel�li bet�tek �tlagkamatl�ba 6,57 sz�zal�kr�l 7,98 sz�zal�kra, az �ven t�li bet�tek� pedig 6,84 sz�zal�kr�l 8,48 sz�zal�kra emelkedett.

A h�ztart�si szektor eset�ben a fogyaszt�si hitelek �s az �ven bel�li lej�ratra lek�t�tt bet�tek �tlagkamatl�bai k�z�tti k�l�nbs�g j�liusban a j�niusi 14,24 sz�zal�kpontr�l 13,44 sz�zal�kpontra cs�kkent. A nem p�nz�gyi v�llalatok hitelei �s bet�tei k�z�tt jelent�sebb s�llyal szerepl� �ven bel�li lej�ratok eset�n az �tlagkamatl�bak k�z�tti k�l�nbs�g 2,11 sz�zal�kpontr�l 2,71 sz�zal�kpontra n�vekedett.

A bankk�zi forintpiacon j�liusban 1989,3 milli�rd forint volt a forgalom, amely 149,6 milli�rd forinttal haladta meg az el�z� havi �rt�ket. Az egynapos bankk�zi kihelyez�sek kamatl�ba j�liusban a kamatfolyos� als� �s fels� sz�le k�z�tt ingadozott. A forgalommal s�lyozott egynapos bankk�zi hitelek �tlagkamatl�ba j�niushoz viszony�tva 176 b�zisponttal 7,69 sz�zal�kr�l 9,45 sz�zal�kra, az 1 h�napra ny�jtott hitelek� 132 b�zisponttal 8,51sz�zal�kr�l 9,83 sz�zal�kra, a 3 h�napos futamidej� bankk�zi hitelek �tlagkamatl�ba 224 b�zisponttal 7,66 sz�zal�kr�l 9,90 sz�zal�kra, �ll az MNB k�zlem�ny�ben.