H�rom�ves cs�csponton a BUX

Kereken 75 ponttal emelkedett a BUX index �rt�ke a h�t utols� keresked�si napj�n: 9060,48 ponton fejezte be a keresked�st, ami 3 �ves cs�cspontnak felel meg. A vezet� r�szv�nyek k�z�l az OTP �s a Mat�v �rfolyam�nak emelked�se h�zta felfel� az indexet.

A BUX h�z�ereje p�nteken az OTP �s a Mat�v volt. A banki pap�r �rfolyama 1,67 sz�zal�kot, a t�vk�zl�si t�rsas�g r�szv�nyei pedig 1,94 sz�zal�kot emelkedtek. A Mol-pap�rok �rfoylama 0,51 sz�zal�kot vesz�tett �rt�k�b�l, m�g a Richter r�szv�nyek �rfolyama nem v�ltozott. A forgalom az elm�lt napokhoz k�pest magas volt, megk�zel�tette a 13 milli�rd forintot.

A hat�rid�s piacon is �l�nk forgalom mellett zajlott a keresked�s, a 6368 kontraktusnyi k�t�sb�l 1770 kontraktus a devizapiacon, a t�bbi a r�szv�ny �s indexalap� term�kek lej�rataira j�tt l�tre.