Lanyha forgalomban gyeng�lt a forint

A forint 9,88 sz�zal�kon �llt a s�v er�s oldal�n p�nteken d�lut�n a bankk�zi devizapiacon, 24 b�zisponttal gyeng�bben a cs�t�rt�ki helyzet�n�l. Az eur� jegyz�se 254,30/60 forinton �llt p�nteken, t�bb mint 0,50 forinttal er�sebben a cs�t�rt�k d�lut�ni 253,70/80 forintos �rfolyamn�l.

Hasonl�an a h�t t�bbi napj�nak keresked�s�hez, p�nteken is gy�r forgalomr�l sz�moltak be a keresked�k. A nap folyam�n a forint 9,83-10,22 sz�zal�kos s�vban ingadozott, az eur�val 253,50 �s 254,60 forint k�z�tt kereskedtek. A piacon a kedden megjelen� infl�ci�s adatokat v�rj�k. A doll�rral 214,90/215,10 forinton kereskedtek d�lut�n, egy forinttal gyeng�bben a cs�t�rt�ki 216,00/15 forintos jegyz�sn�l.

Csendes volt az �llampap�rok m�sodpiaca is, a hozamszint a hosszabb lej�ratokon 2-4 b�zisponttal emelkedett. A piacon �gy v�lik, hogy a j�v� cs�t�rt�kre meghirdetett aukci�n jelent�s keresletre lehet sz�m�tani a 2006/G �llamk�tv�ny ir�nt. Ebb�l 60 milli�rd forintnyit k�n�l �rt�kes�t�sre a kincst�r, a 2017/A �llamk�tv�nyb�l pedig 15 milli�rd forintnyit.