A bankbiztonságot globális szinten felügyelő bázeli bizottság hétvégi madridi ülésén hosszas huzavona után sikerült egyszerűsíteni az évek óta érvényben levő, ellentmondásos bázeli megállapodást.

A bázeli bankfelügyeleti bizottság szerint az elfogadott kompromisszumtervezet a banki sajáttőke-szabályok ügyében, figyelembe veszi mind az európai, mind az amerikai igényeket. A bizottság abban állapodott meg, hogy a jövőben - ahogyan azt az Egyesült Államok követelte - a bankoknak csak a váratlan hitelveszteségekre kell saját tőkét elkülöníteniük, a várható veszteségekre nem. Ezzel jelentősen egyszerűsödnek a bankoktól korábban megkövetelt összetett számítások.

A bizottság egyúttal 2004 közepéig tolta ki a maga által korábban felállított 2003 végi határidőt a tervezet véglegesítésére, a felmerülő kérdések tisztázására, de a 2006 végi céldátumhoz, amikor az új, Bázel-II néven megalkotott szabályrendszert a bankoknak alkalmazniuk kell, ragaszkodott. A jelenleg érvényben levő Bázeli Egyezmény - amelyet 1988-ban született - azokat az alapvető szabályokat tartalmazza, amelyek alapján a nemzetközileg tevékenykedő bankoknak vésztartalékokat kell képezniük az előre nem látható kockázatok kivédésére.