A forint cs�t�rt�k�n d�lut�n 8,87 sz�zal�kon �llt a s�v er�s oldal�n, 43 b�zisponttal gyeng�bben a szerda d�lut�ni helyzet�n�l. Az eur�val f�l n�gy k�r�l 257,20/40 forinton kereskedtek, ami t�bb mint egy forint gyeng�l�st jelent az eur�hoz k�pest szerda d�lut�n �ta.

A forint 8,87-9,30 sz�zal�kos s�vban ingadozott, az eur�val 256,10 �s 257,40 forint k�z�tt kereskedtek napk�zben. A keresked�k szerint a reggeli kiv�r�si hangulat d�lut�nra teljes pesszimizmusba fordult a bankk�zi piac mindh�rom szekci�j�ban: a deviza-, a forint- �s �llamk�tv�nypiacon.

T�bb t�nyez� egy�ttes hat�s�ra alakultak a v�rakoz�sokkal szemben az �rfolyamok. Reggel m�g az �llamk�tv�ny aukci�k siker�re sz�m�tva forinter�s�d�st v�rt a piac, �m a k�lf�ldiek csak m�rs�kelt �rdekl�d�st mutattak a magyar pap�rok ir�nt. D�lut�n a k�lf�ldiek - kedvez� amerikai GDP adatra sz�m�tva, �s az amerikai �llampap�rok hozamemelked�s�re spekul�lva eladt�k a magyar �llampap�rokat. Ez a m�sodpiacon tov�bbi 15-25 b�zispontos hozamemelked�st eredm�nyezett. A keresked�k szerint a PSZ�F k�r�li fesz�lts�g sem haszn�lt a forint meg�t�l�s�nek, emellett a lengyel zloty �jabb zuhan�sa is �rtott a magyar valut�nak.

A nemzetk�zi piacokon a d�lut�n kialakult idegess�g a magyarorsz�gi piacra is kifejtette a hat�s�t. A j� amerikai GDP-adat, illetve a Jukosz k�r�li fejlem�nyek hirtelen ingadoz�sokat eredm�nyeztek a piacokon. A doll�r �rfolyama mindazon�ltal nem v�ltozott sokat, d�lut�n 219,60/80 forinton �llt, szemben a szerda d�lut�ni 218,90/219,20 forinttal.