D�lut�nra tov�bb er�s�d�tt a forint

P�nteken d�lut�n a hivatalos z�r�skor a forint �rfolyama tov�bb er�s�d�tt az eur�hoz k�pest a bank�zi devizapiacon, �s 5,63 sz�zal�kon �llt az intervenci�s s�v er�s oldal�n. Az er�s�d�s nem volt t�ls�gosan nagy m�rt�k�, m�gis n�mi fell�legz�st jelez�a piacon az elm�lt h�t�esem�nyeihez k�pest.

A 12 h�napos diszkont kincst�rjegyek cs�t�rt�ki sikeres aukci�ja j�t tett a forintnak. A hivatalos z�r�s ut�ni keresked�sben tov�bbi forintv�teli megb�z�sok jelentkeztek, �s a forint az intevenci�s s�v er�s oldal�n 5,42 sz�zal�kon �llt, ami a z�r�shoz viszony�tott 4,87 sz�zal�khoz k�pest f�l sz�zal�kpontos emelked�s. Szak�rt�k m�r kor�bban is jelezt�k, hogy amennyiben a forint tart�san a 270-es szint f�l�tt marad, �gy az vonz� lehet egyes befektet�k sz�m�ra, azonban felh�vt�k a figyelmet arra, hogy a spekul�ci�s nyom�snak m�g kor�ntsincs v�ge, �s a nagy int�zm�nyi befektet�k tov�bb tesztelhetik a jegybank �s a P�nz�gyminiszt�rium t�r�shat�r�t. Sz�beli intervenci�kn�l t�bbet eddig bizony�that�an nem tett az MNB, b�r egyes elemz�k szerint t�bbsz�r is er�s�tette a forintot a h�ten v�s�rl�ssal.

P�nteken a hivatalos keresked�s v�g�n enyh�n b�r, de tov�bb er�s�d�tt a forint �rfolyama, mind az eur�hoz, mind a nemzetk�zi devizapiacon az eur�val szemben gyeng�lked� doll�rhoz k�pest. Az eur�val 266,20/266,70 forint k�z�tt kereskedtek p�nteken z�r�skor, a doll�r 219,69/220,19 forint k�z�tt cser�lt gazd�t. A szak�rt�k nem l�tt�k k�l�n�sebb fundament�lis - teh�t gazdas�gilag megalapozott - ok�t a forint er�s�d�s�nek.

A Napi Gazdas�gnak nyilatkozva az egyik legnagyobb befektet�si bank - amelyet az �v eleji, illetve a mostani spekul�ci�kkal is �sszef�gg�sbe hoznak -, a JP Morgan elemz�je is elmondta, hogy hossz� t�von l�t probl�m�kat a forint �rfolyam�val. Az elemz� szerint a pillanatnyi er�s�d�s ellen�re is bizalmatlanok a befektet�k, akik ink�bb meg akarnak v�lni forintban l�v� eszk�zeikt�l, teh�t tov�bbi �llampap�r elad�st val�sz�n�s�tett. A JP Morgan meglehet�sen pesszimista nyilatkozatokat k�z�lt a h�ten: szerint�k ugyanis a 15 sz�zal�kos alapkamat sem elk�pzelhetetlen. Az er�s�d� forint�rfolyam mindenestre m�g mindig minimum 7 forinttal t�bb a szakt�rca �s az MNB �ltal j� szintnek tartott 250-260 forintos �rfolyams�vt�l.