Elhalasztj�k a Mol-r�szv�nykibocs�t�st

Az �llami Privatiz�ci�s �s Vagyonkezel� Rt. (�PV Rt.) �s a Mol kedden bejelentette, hogy elhalasztj�k a Mol r�szv�nyeinek �sszetett �rt�kes�t�s�t. A kamatemel�s nyom�n kialakult helyzetben ugyanis a befektet�k j�val kevesebbet k�n�ltak az olajc�g pap�rjai�rt, mint azt a k�t c�g szerette volna.

Az �PV �s a Mol k�zlem�nye szerint a "tranzakci� bejelent�s�t k�vet� piaci fejlem�nyek k�vetkezt�ben az �PV Rt. �s a Mol �relv�r�sa nem val�sult meg teljes m�rt�kben".

Kor�bban az �PV Rt. �s az olajc�g �sszesen 13 sz�zal�kos r�szv�nycsomagot k�v�nt �rt�kes�teni a t�zsd�n kereszt�l, 7100 forintos maximum �ron. A jegyz�si id�szak el�tt azonban a forint elleni spekul�ci� miatt a jegybank drasztikusan, 3 sz�zal�kponttal megemelte alapkamat�t, ami - t�bbek k�z�tt - a t�zsdei �rfolyamok gyeng�l�s�hez, gazdas�gi bizonytalans�ghoz vezetett. Ebben a k�rnyezetben a befektet�k nem voltak hajland�ak annyit fizetni a Mol-pap�rok�rt, amennyit a vagyonkezel� elv�rt:�a r�szv�nyek �rfolyama a jegyz�si id�szakban majdnem ezer forinttal alacsonyabb volt �tlagosan a maxim�lis jegyz�s�rn�l.�Piaci h�resztel�sek szerint a befektet�k 5700 forint k�r�li �ron lettek volna hajland�k megv�s�rolni a r�szv�nyeket.

A mostani d�nt�s egy�ttal azt is jelenti, hogy az �llam 80-90�milli�rd forintnyi privatiz�ci�s bev�telt�l esik el id�n.

Előző
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK