Jóváhagyták a határon átnyúló fúziókat

Az Európai Parlament után az EU miniszteri tanácsa is jóváhagyta a határokon átnyúló cégfúziók egységes szabályozását, ezzel pontot téve az uniós tagországok között 15 éve zajló vitára.

Eddig az átvételi jog kizárólag nemzeti szinten volt szabályozott. Az új szabályozást a tagországoknak két éven belül kell saját nemzeti jogrendjükbe iktatni. A szakértők szerint legkisebb közös nevezőn született kompromisszum - számos korlátozással - lehetővé teszi a tőzsdén jegyzett cégek számára, hogy maguk döntsék el: saját nemzeti jogukat, vagy az EU-szabályozást alkalmazzák-e az egyesüléskor.

A EU Bizottság máris bírálta ezt, mondván, hogy az opció lehetősége nem vezet az unión belüli kívánatos kiegyenlítődéshez. A kisebbségi részvényeseket az új szabályozás a korábbiaknál jobban védi, mivel a vásárlónak a megvásárolt cég összes részesedését át kell vennie. Az átvételi részvényárakat az új szabályozás a vételtől visszaszámított 6-12 hónap legmagasabb részvényárfolyamában határozta meg.