D�lut�nra kiss� visszaesett a forint

A bankk�zi devizapiacon kedden d�lut�n egy eur�val 260,30/70 forint k�z�tt kereskedtek, ami mintegy 0,50 forintos er�s�d�st jelent a h�tf� d�lut�ni 260,90/261,20 forintos kurzushoz k�pest, azonban gyeng�bb forintot jelent a kedd d�lel�tt tapasztaltn�l, amikor a hazai fizet�eszk�z november v�ge �ta nem l�tott er�s poz�ci�ba er�s�d�tt.

A forint kedden d�lel�tt nyolc sz�zal�k f�l�tt volt az intervenci�s s�v er�s oldal�n, a Magyar Nemzeti Bank devizak�z�p-�rfolyama szerint - amelyet a jegybak minden nap 11 �rakor k�z�l a bankk�zi keresked�sben r�sztvev� p�nzint�zetek �rfolyamainak �tlaga alapj�n - egy eur� 259,40 forintot �rt.

A h�tf�n d�lut�n elkezd�d�tt emelked�s a forint �rfolyam�ban kedden reggel �s d�lel�tt tov�bb tartott, �s a forint november v�ge �ta nem l�tott er�s poz�ci�ba, 8,45 sz�zal�kig er�s�d�tt. Ennek k�vetkezt�ben a nemzetk�zi piacon �jabb negat�v rekordot be�ll�t� doll�r a forinthoz k�pest is m�lypontot �rt el, �s 203,30/70 forintos �rfolyam k�z�tt cser�lt gazd�t. A piac szerepl�i szerint az import�r�k igyekeznek kihaszn�lni az alacsony doll�r �rfolyamot, �rta a t�virati iroda.

D�lut�nra fordulat k�vetkezett be, �s a forint gyeng�lni kezdett, a hivatalos z�r�sra mintegy 30 b�zispontot vesz�tett �s 7,74 sz�zal�kon z�rt. A keresked�k hat�rozott �l�nk�l�s�r�l sz�moltak be a piacon a h�tf�n tapasztalt kiv�r�s �s alacsony forgalom ut�n.

Jelent�s hozamcs�kken�s az �llampap�rpiacon

Az �llampap�rpiacra is kedvez� hat�ssal volt a forint h�tf� d�lut�ni �s kedd d�lel�tti er�s�d�se. A forgalom ugyan csak k�zepes volt, de er�s v�teli �rdekl�d�s mutatkozott, els�sorban az 5-10 �ves �llampap�rok ir�nt. A hozamszint ennek megfelel�en jelent�sen cs�kkent. A t�z�ves �llamk�tv�ny hozama kedden d�lut�n 7,75 sz�zal�kra cs�kkent a h�tf�i 8,06 sz�zal�kos m�sodpiaci hozamszinthez k�pest. A r�videbb lej�ratokon is estek a hozamok. Az �ven bel�li lej�ratok hozama 6-29 b�zisponttal, a k�z�pt�v�ak� 30-40 b�zisponttal ment lejjebb. A keresked�k szerint a cs�t�rt�ki �llamk�tv�ny-aukci� mutatja majd meg, hogy tart�san lehet-e megn�vekedett kereslettel sz�molni az �llampap�rpiacon, vagy csak �tmeneti jelens�gr�l van sz�.