Jelent�s honv�ds�gi megrendel�st kapott a R�ba

2005-ben 9,6, 2006-ban pedig 12,8 milli�rd forint �rt�kben v�s�rol j�rm�veket a Magyar Honv�ds�g a R�b�t�l - der�l ki a t�rsas�g k�zlem�ny�b�l, amely a t�zsde honlapj�n jelent meg kedden. A t�rsas�g pap�rjainak �rfolyama t�bb mint 5 sz�zal�kkal emelkedett a bejelent�s nyom�n.

A korm�ny felhatalmazza a honv�delmi minisztert, illetve annak megb�zottj�t, hogy a Magyar Honv�ds�g hossz� t�v� fejleszt�si programja keret�ben a R�ba J�rm� Kft-vel a 2004., illetve a 2005. �vi g�pj�rm�-sz�ll�t�sokra vonatkoz� kieg�sz�t� meg�llapod�st al��rja �s arra 2005. �vre 9,6 milli�rd forint, 2006. �vre pedig 12,8 milli�rd forint fizet�si k�telezetts�get v�llaljon - �ll a t�rsas�g k�zlem�ny�ben. A 2004-re vonatkoz�, kor�bban megk�t�tt meg�llapod�s szerint a R�ba az id�n 4,2 milli�rd forint �rt�kben sz�ll�t j�rm�veket a honv�ds�gnek.

A R�ba Rt. �ves �rbev�tel�t jelent�sen befoly�sol� meg�llapod�s nyilv�noss�gra hozatala miatt a R�ba-r�szv�nyek t�zsdei keresked�s�t kedden 13.55 �s 15.15 �ra k�z�tt felf�ggesztett�k. A pap�rokkal 16.00 �rakor 920 forintos �rfolyamon kereskedtek, ami 50 forinttal magasabb h�tf�i z�r��rukn�l.

KAPCSOLÓDÓ CIKK