Draskovics szerint t�l magas az alapkamat

A leend� p�nz�gyminiszter szerint a mostani jegybanki alapkamat magasabb ann�l, mint amit a gazdas�g helyzete indokol. Ezt Draskovics Tibor a Reutersnek nyilatkozta Keny�b�l, ahol jelenleg szabads�g�t t�lti. Az �j szakt�rcavezet� szerint j� lenne 2008-ban csatlakozni az eur�z�n�hoz, de ennek lehet�s�g�t m�g meg kell vizsg�lni. A forint cs�t�rt�k�n 40 b�zispontos gyeng�l�ssel nyitott.

Forr�s: MTI
Reformok j�nnek

A 262 forint/eur�s �rfolyam�j� a gazdas�gnak, �s a kamatv�g�s kond�ci�i egyre jobbak, nyilatkozta a Reutersnek a jelenleg Keny�ban szabads�g�t t�lt� leend� p�nz�gyminiszter. Az �rfolyam ezen a szinten stabiliz�l�dott, �s ez azt mutatja, hogy a gazdas�g er�s �s fejl�d�k�pes, mondta Draskovics Tibor. A korm�nyf� jelenlegi kabinetf�n�ke szerint az Eur�p�ban egyed�l�ll�an magas kamatszint magasabb ann�l, mint amit a gazdas�g �llapota megk�vetel.

Szerintem a jegybank arra v�r, hogy a forint megnyugodjon a piacon, ebb�l�a 262 forintos��rfolyamb�l az l�tszik, hogy ez megt�rt�nt, �gy a kamatv�g�s lehet�s�ge egyre nagyobb, mondta Draskovics Tibor. A leend� p�nz�gyminiszter elmond�sa szerint szorosan egy�tt fog m�k�dni a jegybankkal, hogy el�seg�tse a monet�ris harm�nia el�r�s�t.

A forint a h�rre gyeng�l�ssel nyitott cs�t�rt�k�n, �s a szerdai 262-es szint ut�n 263,45/263,75 forint k�z�tt cser�lt gazd�t egy eur� a bankk�zi devizapiacon. A doll�rral 208,70/209,02 forint k�z�tt kereskedtek cs�t�rt�k�n nyit�s ut�n.

A leend� p�nz�gyminiszter szerint j� lenne, ha Magyarorsz�g 2008-ban csatlakozni tudna az eur�z�n�hoz, de ennek a lehet�s�g�t alaposan meg kell vizsg�lni, a v�rtn�l sokkal magasabb 2003-as �llamh�ztart�si hi�ny miatt, �rta a Reuters. Draskovics Tibor szerint az ERM-II-es rendszerhez (az eur� bevezet�s�t megel�z� �rfolyam-mechanizmus - Exchange Rate Mechanism) Magyarorsz�gnak m�g id�n csatlakoznia kellene, a m�jusi EU-csatlakoz�s ut�n, mert ez stabiliz�lhatja a forint �rfolyam�t.

Az idei k�lts�gvet�si keretsz�mok j�k, az �llamh�ztart�si hi�nyt tov�bbra is a GDP 3,8 sz�zal�k�ra szeretn�nk lefaragni, mondta Draskovics Tibor. P�tk�lts�gvet�st nem tervez�nk, tette hozz�. Az �j p�nz�gyminiszter hihet� gazdas�gpolitik�val szeretn� visszanyerni a befektet�k bizalm�t. Ezt gazdas�gi �s a k�zszf�r�ban v�ghezvitt reformokkal szeretn� el�rni, els�sorban az eg�szs�g�gy ter�let�n.