A Budapesti �rut�zsd�vel folytatott integr�ci�s t�rgyal�sokkal kapcsolatos d�nt�sek szerepelnek a Budapesti �rt�kt�zsde febru�r 19-re �sszeh�vott rendk�v�li k�zgy�l�s�nek napirendj�n. Jaksity Gy�rgy t�zsdeeln�k azt szeretn�, ha nem a t�rsas�gok, hanem a piacok egyes�ln�nek.

Az �rt�kt�zsde tulajdonosai a t�rgyal�sokr�l k�sz�lt igazgat�s�gi t�j�koztat� meghallgat�sa ut�n felhatalmaz�st adnak az igazgat�s�g sz�m�ra az �rut�zsdei tev�kenys�g �tv�tel�re, valamint a B�T tulajdon�ban l�v� Keler-r�szesed�s megv�s�rl�s�r�l sz�l� szerz�d�s el�k�sz�t�s�re, illetve meghat�rozz�k e szerz�d�s alapelveit - olvashat� a b�rze honlapj�n szerd�n k�zz�tett k�zgy�l�si megh�v�ban.

Jaksity Gy�rgy, a Budapesti �rt�kt�zsde Rt. eln�ke a t�virati irod�nak elmondta: a l�p�s nem jelenten� a t�rsas�gok egyes�t�s�t, ez ugyanis �nmag�ban nem �rt�kteremt�. Ami komoly �rt�ket hordoz, az a piacok egyes�t�se, ez �ltal ugyanis sokkal likvidebb, jobban j�vedelmez� �s nagyobb piac j�hetne l�tre.

A t�zsdeeln�k szerint a gabonapiac eset�ben a B�T jelz�sei alapj�n c�lszer� fenntartani a jelenlegi ny�lt kiki�lt�sos rendszert. Az ehhez sz�ks�ges fizikai helysz�n �s infrastrukt�ra lehet�s�ge adott a Budapesti �rt�kt�zsde �ltal b�relt �p�letben, a devizaszekci� pedig ma is m�k�dik a B�T-en, ennek a keresked�si rendszer�t haszn�lhatn�k az �rut�zsde szekci� tagjai is.

Jaksity Gy�rgy �gy v�lte, amennyiben a B�T febru�rra �sszeh�vott k�zgy�l�s�n a tulajdonosok sz�les k�re p�rtolja az integr�ci�s folyamatot, �gy az m�g az id�n lez�rulhat.