Folytat�dik a forint er�s�d�se

Folytat�dott a hazai fizet�eszk�z er�s�d�se a bankk�zi devizapiacon szerd�n. Egy eur� a piac nyit�sa ut�n egy �r�val 263,59/264,02 forint k�z�tt cser�lt gazd�t, a kedd d�lut�ni 264,00/264,40-es �rfolyam ut�n. A forint kedd d�lut�ni szintj�hez k�pest 11 b�zispontot er�s�d�tt. A piac a cs�t�rt�k�n megjelen� tavalyi foly� fizet�si m�rleg adatokra v�r, a hi�ny elemz�k szerint messze meghaladhatja a tavalyel�ttit.

A forint szerd�n t�z �ra k�r�l 6,56 sz�zal�kon �llt a s�v er�s oldal�n a kedd d�lut�ni 6,45 sz�zal�khoz k�pest. A piacon a forint er�s�d�s�t a r�gi� valut�inak er�s�d�s�vel magyar�zz�k, mivel a hazai piacon nem jelent meg pozit�v piacbefoly�sol� inform�ci�. A t�virati irod�nak nyilatkoz� keresked�k szerint a nap folyam�n 263,50 forintos �rfolyam alakulhat ki az eur�val szemben, a piac a cs�t�rt�k�n megjelen� fizet�si m�rleg adatokat v�rja. A tavalyi foly� fizet�si m�rleg hi�nya 4,688 milli�rd eur� lehet a Napi Gazdas�g elemz�i konszenzusa szerint. A Magyar Nemzeti Bank �j metodik�j�val sz�molva, ez jelent�sen meghaladja a tavalyel�tti 2,771 milli�rd eur�s hi�nyt.

A doll�r er�s�dik a forinttal szemben is

A nemzetk�zi devizapiacon az eur�val szemben kiss� er�s�d� doll�r (egy eur� szerd�n reggel 1,2659 doll�r volt a keddi 1,27 f�l�tti �rfolyammal szemben) a forinttal szemben is er�s�dik. Egy doll�r szerd�n reggel 208,15/208,57 forint k�z�tt cser�lt gazd�t, a kedd d�lut�ni 207,27/207,59-es kurzussal szemben. Elemz�k szerint azonban a doll�r er�s�d�se �tmeneti jelleg�. A doll�r a k�zelj�v�ben ism�t er�teljesen gyeng�lhet az eur�hoz k�pest, �s az 1,35 eur� k�r�li doll�r�rfolyam sem val�sz�n�tlen, mondta az ING Bank elemz�je, Barcza Gy�rgy. A szak�rt� szerint �gy lehets�ges�a 205 forintos, majd azt k�vet�en a 202 forint k�r�li doll�r�rfolyam is.