Az FHB F�ldhitel- �s Jelz�logbank Rt. igazgat�s�ga a r�szv�nyek n�v�rt�k�re vet�tve 10 sz�zal�kos - r�szv�nyenk�nt 100 forint - osztal�k kifizet�s�t javasolja a hitelint�zet �prilis 7-re �sszeh�vott �ves rendes k�zgy�l�s�n a r�szv�nyeseknek - �rtes�lt az MTI p�nteken. Az osztal�kjavaslat megfelel az el�zetes v�rakoz�soknak.

Az FHB r�szv�nyesei az elm�lt h�napokban kiemelked� �rfolyamnyeres�gre tehettek szert, k�l�n�sen, akik a bank privatiz�ci�ja sor�n v�s�roltak pap�rt. Az FHB r�szv�nyeinek t�zsdei �rfolyama ugyanis a 2003. novemberi t�zsdei bevezet�s �ta mintegy 80 sz�zal�kkal emelkedett. A pap�rokkal november 24-�n kereskedtek el�sz�r, a t�zsdei bevezet�si �r 4300 forint volt, m�g a r�szv�ny p�nteken 7755 forinton z�rt a B�T-en.