A bizalom er�s�d�s�t jelzi J�rai Zsigmond jegybankeln�k szerint a forint �rfolyama, �m hozz�tette, hogy az �rfolyam m�g nem nevezhet� igaz�n er�snek. A jegybanknak tov�bbra is az a v�lem�nye, hogy az eur� min�l gyorsabb bevezet�se kedvez a gazdas�gnak, �m az ehhez sz�ks�ges konszolid�ci� sebess�ge politikai k�rd�s.

A jegybank eln�ke p�nteken az Magyar Nemzeti Bank (MNB) l�togat�k�zpontja megnyit�s�t k�vet�en �js�g�r�knak elmondta, ha a piaci bizalom helyre�ll elk�pzelhet� a kamatcs�kkent�s. �gy gondolom viszonylag pozit�v folyamatok kezdenek kialakulni a magyar gazdas�gban, amit a piac is �rz�kel - mondta a jegybankeln�k.

Az eur� bevezet�s�vel �sszef�gg�sben a jegybank-eln�k elmondta: szigor� k�lts�gvet�sre �s b�rpolitik�ra van sz�ks�g ahhoz, hogy a stabil �rfolyam mellett az infl�ci� cs�kkenjen. A jegybanknak tov�bbra is az a v�lem�nye, hogy az eur� min�l gyorsabb bevezet�se kedvez a gazdas�gnak, �m az ehhez sz�ks�ges konszolid�ci� sebess�ge politikai k�rd�s - mondta J�rai Zsigmond. Amennyiben k�s�bbre tol�dik a k�z�s valuta bevezet�se, nincs �rtelme gyorsan bel�pni az ERM II. �rfolyamrendszerbe, tette hozz� a jegybankeln�k.