L�tv�nyosan gyeng�lt a forint

A hazai fizet�eszk�z 10,91 sz�zal�kon �llt az intervenci�s s�v er�s oldal�n a bankk�zi piac hivatalos z�r�sakor, a kedd d�lut�ni 11,65 sz�zal�khoz k�pest. A szak�rt�k szerint a forint elm�lt id�szakban er�s�d�se t�lf�t�tt volt, �s jelenleg profitkiv�t t�rt�nik a piacon.

Egy eur� 251,40/251,70 k�z�tt cser�lt gazd�t a bankk�zi piac z�r�sakor, k�t forinttal dr�g�bban a kedd d�lut�ni helyzet�n�l. A doll�r hasonl� m�rt�kben er�s�d�tt a forinthoz k�pest, �s szerda d�lut�n Budapesten 211,49/211,83 forint volt az �rfolyama. Az amerikai fizet�eszk�z az eur�val szemben is komolyan er�s�d�tt a nemzetk�zi devizapiacon, szerda d�lut�n a londoni jegyz�sben egy eur� eg�szen 1,1882 doll�rig gyeng�lt.

Az [origo]-nak nyilatkoz� szak�rt�k szerint nincs k�l�n�sebb h�r, amelynek hat�s�ra a forint gyeng�lt. A reggeli infl�ci�s adat ink�bb er�s�t�en hatott a forintra, ez azonban tiszavir�g �let�nek bizonyult. Val�j�ban a hazai fizet�eszk�z mostani gyeng�l�se az elm�lt id�szakban bek�vetkezett jelent�s er�s�d�snek tudhat� be. Az elemz�k szerint sok forr� t�ke �ramlott a forintba, �s a forint el�rt egy olyan szintet, amikor a befektet�k profitot realiz�ltak: ennek lehet�nk tan�i most. A tendencia azonban tov�bbra is a forint er�s�d�se, mondt�k a szak�rt�k.