Az ipari termelés februárban szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazítva egy hónap alatt 1 százalékkal nőtt, az egy évvel korábbihoz képest - munkanaphatástól megtisztítva - 12,3 százalékkal emelkedett - közölte honlapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az ipari termelés első kéthavi növekménye teljes egészében az export teljesítményéből származott.

A termelés mennyisége az év első két hónapjában 9,8 százalékkal volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában. Az ipari termelés januárban egy hónap alatt 0,2 százalékkal, egy év alatt 9,9 százalékkal bővült.

A KSH közlése szerint az ipari termelés növekménye az év első két hónapjában teljes egészében az export teljesítményéből származott. Az előző év azonos időszakához viszonyítva az ipari export 22,6, februárban 26,5 százalékkal nőtt. A feldolgozóipar legnagyobb exportőrének számító villamos gép-, műszergyártás külpiaci eladásai 42,9 százalékkal nőttek. Az ipar első kéthavi belföldi értékesítése az előző év azonos időszakához viszonyítva 2,8 százalékkal csökkent.

Februárban a feldolgozóipari termelés 2003 azonos időszakához képest 17,1 százalékkal, a bányászat termelése 22,4 százalékkal nőtt. A villamosenergia-, gáz-, gőz- és vízellátás teljesítménye 9,7 százalékkal visszaesett, amit az előző évi rendkívüli hideg miatti magas bázis magyaráz.

A legnagyobb mértékben, 40,4 százalékkal a feldolgozóipari termelés közel egyharmadát adó villamos gép-, műszergyártás nőtt, amihez elsősorban az iroda-, számítógépgyártás ágazat átlagon felüli exportértékesítése járult hozzá. Jelentősen, 20,4 százalékkal bővült a fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártás.

Számottevően, 17,1 százalékkal nőtt a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás, nukleárisfűtőanyag-gyártás, 14,2 százalékkal a járműgyártás, 13,9 százalékkal a vegyianyag-, -termékgyártás, valamint 12,4 százalékkal a gumi-, műanyagtermék-gyártás.

Harmadával több új megrendelés

Februárban a megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új megrendelései 32 százalékkal nőttek. Az előző év azonos időszakához viszonyítva az új exportrendelések 41,2 százalékkal emelkedtek, az új belföldi megrendelések ezzel szemben 3,5 százalékkal csökkentek.

Az egy főre jutó ipari termelés a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében az év első két hónapjában 3,6 százalékos létszámcsökkenés mellett 14,2 százalékkal volt magasabb, mint 2003 azonos időszakában.

Az előző év azonos időszakához képest az ipari termelés az első két hónapban Magyarország minden régiójában nőtt. A legnagyobb mértékű, 14 százalékos növekedés a közép-dunántúli régióban, valamint (11,7 százalékos) az észak-magyarországi térségben figyelhető meg.