Eur�pa kapuj�ban n�mi forinter�s�d�s

Enyh�n emelkedett a hazai fizet�eszk�z �rfolyama p�nteken reggel a bankk�zi devizapiacon. A forint nyit�s ut�n 10,61 sz�zal�kon �llt az intervenci�s s�v er�s oldal�n, mintegy 34 b�zisponttal er�sebben a cs�t�rt�ki helyzet�n�l. A doll�r nemzetk�zi viszonylatban gyeng�lt, �gy Budapesten is esett az �rfolyama.

Egy eur�t p�nteken a piac nyit�sa ut�n 252,25/55 forint k�z�tt cser�ltek a bankk�zi, ami egy forinttal olcs�bb szint a cs�t�rt�k d�lut�nin�l. A nyit�st k�vet�en a keresked�k csendes piacr�l sz�moltak be, a forint annak ellen�re tartotta helyzet�t, hogy a lengyel zloty �s a cseh korona ism�t gyeng�l�snek indult. A r�gi�b�l t�rt�n� p�nzkivon�snak a forint cs�t�rt�k�n nem tudott ellen�llni.

Az Egyes�lt �llamokban a brutt� hazai �sszterm�k (GDP) n�veked�se - janu�r �s m�rcius k�z�tti id�szakban - �ves szinten 4,2 sz�zal�k volt, ami j�val alacsonyabb az elemz�k �ltal prognosztiz�lt 5 sz�zal�kn�l. A doll�r az eur�val szemben ennek hat�s�ra gyeng�lt a nemzetk�zi devizapiacon, Budapesten a doll�rral p�nteken 210,88/211,22 forint k�z�tt kereskedtek, a cs�t�rt�k�n reggel l�tott 214 forint f�l�tti �rfolyamokkal szemben.