Az Orsz�gos Bet�tbiztos�t�si Alap (OBA) 2004. m�jus 1-j�t�l az eddigi legfeljebb 3 milli� forint helyett 6 milli� forint k�rtalan�t�st fizet a bankbet�tek tulajdonosainak egy esetleges p�nzint�zeti cs�d eset�n. A csatlakoz�s nyom�n az OBA szolg�ltat�sa m�r� nemcsak�Magyarorsz�g ter�let�n vehet� ig�nybe.

A bet�tbiztos�t�si hat�rt az eur�pai uni�s el��r�sokhoz val� alkalmazkod�s tette sz�ks�gess�, ugyanis az EU-tagorsz�gok bet�tbiztos�t�i legal�bb 20 ezer eur� �rt�kben fizetnek k�rtalan�t�st a bet�ttulajdonosoknak. A 6 milli� forintos �sszeghat�r jelenlegi �rfolyamon mintegy 23 ezer eur�t jelent.

Tov�bbra is �rv�nyes az �n. bet�tbiztos�t�si �nr�szre vonatkoz� szab�lyoz�s, mely szerint egy esetleges bet�tbefagy�st k�vet�en az OBA �ltal fizetett k�rtalan�t�s m�rt�ke 1 milli� forintig 100 sz�zal�k, az 1 milli� forint �sszeghat�r feletti bet�tr�sznek pedig a 90 sz�zal�ka, de szem�lyenk�nt �s hitelint�zetenk�nt legfeljebb 6 milli� forint lehet a k�rtalan�t�s �sszege - �ll az OBA k�zlem�ny�ben.

A bet�tbiztos�t�st �rint� v�ltoz�sok m�sik legfontosabb �jdons�ga, hogy a csatlakoz�ssal l�trej�tt a hat�rokon �tny�l� bet�tbiztos�t�s lehet�s�ge. Ez azt jelenti, hogy az OBA a csatlakoz�st k�vet�en nem csak Magyarorsz�g hat�rain bel�l ny�jthat bet�tbiztos�t�si szolg�ltat�st, illetve azt is jelentheti, hogy Magyarorsz�gon nem kiz�r�lag az OBA ny�jthat bet�tbiztos�t�st: az �j szab�lyok szerint az Uni� ter�let�n bejegyzett bankokban elhelyezett bet�teket az alap�t�s orsz�g�ban m�k�d� bet�tbiztos�t�si int�zm�ny biztos�tja.