A Fitch Ratings eur�pai hitelmin�s�t� kedden "A m�nusz" oszt�lyzatot adott a tervezett 50 milli�rd jenes, �t�ves lej�rat� magyar szamur�jk�tv�nyre. A kibocs�t�st erre a h�tre, a legval�sz�n�bben szerd�ra v�rj�k a toki�i piacon.

A k�tv�nyt v�rhat�an a londoni bankk�zi kamat (LIBOR) f�l�tt 0-0,30 sz�zal�kpont k�z�tt �razz�k - k�z�lt�k a jap�n p�nz�gyminiszt�riumban m�jus v�g�n, a hozz�juk eljuttatott dokumentumok alapj�n. A magyar szuver�n besorol�s "A m�nusz" oszt�lyzat� a Fitchn�l �s a Standard and Poor'sn�l �s A1 a Moody'sn�l.

Lengyelorsz�g m�g m�jus v�g�n kiadta 50 milli�rd jenes, �t�ves lej�rat� szamur�jk�tv�ny�t, 1,02 sz�zal�kos szelv�nnyel, azaz 0,30 sz�zal�kpontos fel�rral a LIBOR felett. Lengyelorsz�g szuver�n oszt�lyzata "BBB plusz" a Fitchn�l �s a Standard and Poor'sn�l, �s A2 a Moody'sn�l.

Mi a szamur�jk�tv�ny?
A szamur�jk�tv�ny k�lf�ldiek �ltal Jap�nban, jenben kibocs�tott k�tv�ny.

A Fitch k�tv�ny�rt�kel�se azonos a magyar hossz� lej�rat� szuver�n devizak�telezetts�gek n�la nyilv�ntartott besorol�s�val. A magyar szuver�n besorol�s kil�t�sa tavaly j�lius �ta negat�v a Fitchn�l, a makrogazdas�gi egyens�lytalans�gok keltette aggodalmak miatt. A Fitch most meg�llap�totta, hogy az idei adatok eddig valamivel jobbak a korm�ny el�rejelz�sein�l, de a kiad�scs�kkent�sek java r�sz�t a m�sodik f�l�vre �g�rt�k, �gy az �ves c�lok el�r�se tov�bbra is er�fesz�t�seket ig�nyel.

A magyar besorol�st azonban tov�bbra is t�mogatja az er�s gazdas�gi �s hitelk�pess�gi h�tt�r, a j� n�veked�si kil�t�s, a makul�tlan ad�ss�gszolg�lat-t�rt�net �s az EU-csatlakoz�s - �rt�k a Fitch Ratings elemz�i kedden.