Felmondta a k�rp�tl�si jegyek let�ti �rz�s�t az SBB Rt., ez�rt nem fogad besz�ll�t�st. Emiatt a keresked�s elsz�mol�s�t a KELER nem tudja biztos�tani, a t�zsde pedig kil�t�sba helyezte a keresked�s felf�ggeszt�s�t, amennyiben a helyzet nem old�dik meg.

Az SBB Solution Szolg�ltat� Rt. (kor�bbi nev�n Budapesti �rt�kpap�r �s Befektet�si Rt.) 2004. j�lius 15-i hat�llyal felmondta a Budapesti �rt�kt�zsde R�szv�nyt�rsas�ggal (B�T) a k�rp�tl�si jegyek k�zponti let�ti �rz�s�hez kapcsol�d� feladatokr�l rendelkez� meg�llapod�st, �ll a t�zsde �s a k�zponti elsz�mol�h�z k�z�s k�zlem�ny�ben.

Ennek megfelel�en az SBB Rt. 2004. j�lius 15. napj�t k�vet�en nem fogad k�rp�tl�si jegy besz�ll�t�st, �gy a k�rp�tl�si jegyek t�zsdei keresked�s�nek elsz�mol�s�t a KELER K�zponti Elsz�mol�h�z �s �rt�kt�r (KELER) a tov�bbiakban nem tudja biztos�tani.

A B�T �s a KELER ahogy eddig, �gy a j�v�ben is minden szakmai seg�ts�get megadnak az �rintett feleknek a helyzet megnyugtat� rendez�s�re, k�z�lte a k�t t�rsas�g.

Felf�ggeszt�s fenyeget, ha nem old�dik meg a helyzet

Amennyiben azonban a k�rp�tl�si jegyek kibocs�t�ja 2004. j�lius 12-�vel bez�r�lag nem igazolja, hogy a k�rp�tl�si jegyek k�zponti let�ti �rz�se a t�zsdei keresked�s elsz�mol�sa szempontj�b�l megfelel�en megoldott, �gy a B�T a Bevezet�si �s Forgalombantart�si szab�lyokr�l sz�l� szab�lyzata 24.1. a) pontj�ban, valamint a t�kepiacr�l sz�l� 2001. �vi CXX. T�rv�ny 325.� (1) bekezd�s�ben foglaltak szerint elj�rva a k�rp�tl�si jegyek t�zsdei forgalmaz�s�t j�lius 13-val kezd�d�en felf�ggeszti, k�z�lte a t�zsde.