G�lt�zsd�t j�tszanak a hazai deviza- , �llampap�r- �s �rt�kpap�r-piaci szerepl�k: a j�t�k l�nyege, hogy helyesen megtippelj�k, h�ny g�l sz�letik �sszesen az Eur�pa-bajnoks�gon. Lehet "g�l�rfolyamot" jegyezni, egy kontraktus �rt�ke 500 forint, de a megegyez�s szerint a jegyz�s nem k�pvisel val�di �rt�ket. Van, aki a s�rgalapok sz�m�ra is j�tszik, b�r egyesek szerint a s�rgalap �rfolyama sokkal volatilisabb, �s nehezebben kisz�m�that�.

A munkat�rsam �ppen egy eur�-forint v�teli �zlet k�zep�n j�rt, �s aj�nlatokat tett, amikor hirtelen megk�rdezte: "�s g�lra mennyit mondasz?" - mondta az [origo]-nak egy bankk�zi piacon dolgoz� keresked�. A v�lasz nem lehetett kevesebb 70-n�l, ennyi g�l sz�letett ugyanis eddig rendes j�t�kid�ben az Eur�pa-bajnoks�gon. Elm�letileg a v�lasz valahol 76 �s 86 k�z�tt lehetett, ha a marad�k meccsek sz�m�t megszorozzuk egy 2,5-es g�lar�nnyal, amit val�sz�n�nek tartunk. Itt j�r teh�t a g�l �rfolyama a hazai bankk�zi piacon.

Az uborkaszezonban j�l j�n a g�lt�zsde

Mint sok mindenki ezekben a hetekben, a hazai deviza-, �llampap�r- �s �rt�kpap�r-piaci keresked�k, elemz�k, szakemberek nehezen tudnak elvonatkoztatni a labdar�g� Eur�pa-bajnoks�g esem�nyeit�l. A meccsek eredm�ny�t azonban nem csak megbesz�lik, a focit - �s a g�lok sz�m�t - bele is illesztett�k mindennapi vil�gukba: g�lt�zsd�znek. �rfolyamot jegyeznek, k�t�seket tesznek, sz�val kereskednek az Eb g�ljaival.

A szab�lyok egyszer�ek, minden �gy zajlik, mintha a szok�sos instrumentumokkal kereskedn�nek: g�l�rfolyamot lehet jegyezni, erre kontraktusokat lehet k�tni, a poz�ci�kat fedezni lehet, a v�g�n pedig mindenki elsz�mol azzal, akivel az �zletet k�t�tte. Egy alapszab�ly van azonban: csak a rendes j�t�kid�ben szerzett g�lok sz�m�tanak bele az �rfolyamba. Egy kontraktus �rt�ke id�n 500 forint. Mindezt persze elm�letben, ez az �rt�k ir�nyad�snak szolg�l csak, val�ban nem ker�l kifizet�sre - tudta meg az [origo].

Halad a bajnoks�g, mozog az �rfolyam

A g�l�rfolyam att�l f�gg�en megy fel - vagy le, hogy �ppen mennyi g�l sz�letik egy m�rk�z�sen. A szak�rt�k szerint az Eb kezdetekor �tlagosan 2,5-es g�l�tlaggal sz�molt a piac. Eddig �sszesen�70 g�l sz�letett, �s h�rom m�rk�z�s van m�g h�tra. Az �rfolyam teh�t 76-86 k�z�tt mozog.

�n �rfolyamot jegyzek - mondta az [origo]-nak egy nagy p�nzint�zet vezet� beoszt�s� munkat�rsa. Az Eb elej�n azt mondtam, hogy 74-n�l nem sz�letik majd t�bb g�l, sajnos azonban eddig el�g sok g�l sz�letett, �gy kicsit vesz�lybe is ker�ltem, tette hozz�. A szak�rt� szerint, ha valaki ilyen �rfolyamot jegyez, abban rem�nykedik, hogy nem r�gnak sok g�lt az Eb-n. Ha sok g�lt r�gnak, az az�rt kock�zatos, mert t�lpoz�cion�lja mag�t az ember, sokat v�llal. "Abban rem�nykedem, hogy nem sz�lethet t�bb, mint 8 g�l a marad�k meccseken. H�t majd megl�tjuk. Ha bej�n k�t 0-0-s meccs, akkor az �rfolyam kicsit visszaesik majd" - mondta a szakember.

Kock�zat �s poz�ci�-fed�s

�rat jegyezni teh�t kock�zatosabb, mintha egyszer�en kontraktusokat k�t az ember, alapvet�en a m�sik f�l d�nt�s�n �ll a dolog: ha nagyot mozog a piac (sokkal t�bb- vagy kevesebb g�l sz�letik a v�rtn�l), akkor nagyobb az es�lye, hogy vesztes�ggel z�r az ember. De hogyan lehet kiv�deni a vesztes�get? Fedni kell a poz�ci�t, mondj�k a rutinos alkuszok.

"K�pzelj�k el, hogy valakivel k�tsz �zletet, mondjuk 62-�n - magyar�zza egy komoly p�nzint�zet elemz�je - Ha 73 lesz a z�r�s, �s egy kontraktus �rt�ke 500 forint, akkor 11 kontraktus a k�l�nbs�g, ennyit vesztettem. Ha �gy �rzem azonban menet k�zben, hogy nagy baj lesz, sok lesz a vesztes�gem, akkor lez�rhatom a poz�ci�mat 65-�n, eladhatok ennyi�rt, ha jelentkezik vev� erre. Akkor nett�ban csak�1500 forint a buk�" - mondta nevetve az elemz�. Persze ugyanennyi es�lye van annak, hogy ilyen jegyz�ssel ekkor�t nyerhet az ember.

A j�t�k nem a mostani Eur�pa-bajnoks�g miatt j�tt l�tre: m�r �vek �ta minden vil�g- �s eur�pai rangad�n beindul a g�lt�zsde a hazai bankk�zi piacon, �s k�lf�ld�n is. Londonban teljesen leg�lis, int�zm�nyi keretek k�z�tt m�k�dik a dolog, Pr�g�ban a budapestihez hasonl� m�dszerrel j�tszanak.

Elsz�mol�s vend�gl�t�ipari egys�gben

R�gebben sokkal t�bben j�tszott�k, most kicsit kevesebben vagyunk, mondta az egyik r�sztvev�. "�n eddig mindig j�tszottam, most nem veszek r�szt" - mondta az [origo]-nak egy keresked�h�z vezet� beoszt�s� munkat�rsa, aki vid�man eml�kszik vissza a legut�bbi Eb g�lt�zsd�j�re.

"Itt nincs elsz�mol� jegyz�s, hanem a v�g�n az �sszes r�sztvev� �sszegy�lik valahol, akkor a 2-es villamos v�g�llom�s�n�l l�v� kocsm�ban j�tt�nk �ssze. Ide mindenki t�bl�zattal �rkezett, �s elsz�molt a m�sikkal, mindazzal, akivel az �zleteit k�t�tte. �n akkor nyertem, pr�gaiakkal �s londoniakkal is �zleteltem, de voltak eml�keim szerint ketten itthon, akik nagyot buktak. Amikor �k meg�rkeztek a kocsm�ba, akkor kezd�d�tt az igazi egyezked�s. Mert mindenki arra v�rt ad�ss�gai kifizet�s�vel, hogy a nyert �sszegeket megkapja." - mondta a szakember, aki szerint �k buktak vagy p�r sz�zezer forintot. (Persze csak elm�letileg - a szerk.)

A s�rgalap-piac kiss� hektikus

A napokban teh�t teljesen term�szetes, mikor az eg�sz nap a monitorok el�tt �l� bankk�zi �zletk�t� a 2 milli� eur�/forint v�telre, vagy 3 milli� doll�r/sv�jci frank elad�sra �rkez� h�v�sok k�zben megk�rdezi: g�lra mennyit adsz? Azon azonban, ha s�rgalapra k�rdezne r�, m�r felvont szem�ld�k�kkel is tal�lkozhatna kolleg�i r�sz�r�l: a s�rga lapnak ugyanis sokkal nagyobb a volatilit�sa, �s sokkal kev�sb� kisz�m�that�. �ltal�nos v�leked�s szerint a g�l biztons�gosabb befektet�snek min�s�l.