Magyarország uniós csatlakozása miatt több ponton is módosítani kellett a kötelező felelősségbiztosítási rendszert: egyebek mellett változik a magyar biztosítók kártérítési kötelezettségének felső határa, felgyorsul a felelősségbiztosítási szerződések fennállásának ellenőrzési folyamata, továbbá július 1-jétől a felelősségbiztosítás nem terjed ki a háborús és terrorcselekmények következményeként keletkezett károkra.

A Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) hétfő közleménye szerint július elsejétől Magyarországon is bevezetik az Európai Gazdasági Térség tagországaiban 2003 januárja óta működő kárrendezési megbízotti rendszert. Az új megoldás lényege, hogy ha a magyarországi károsultak a zöldkártya rendszer valamelyik tagországában úgy szenvednek gépjárműbalesetet, hogy azt az Európai Gazdasági Térség bármely tagállamában regisztrált és ott biztosított gépjármű okozta, akkor kárigényüket Magyarországra hazatérve a külföldi felelősségbiztosító magyarországi kárrendezési megbízottjánál érvényesíthetik, akik a jogszabályban meghatározott határidőn belül kötelesek intézkedést tenni. A kárt okozó gépjármű felelősségbiztosítójának kiderítésében segítséget nyújt a Mabisz által működtetett információs központ, amely megadja a Magyarországra kijelölt kárrendezési megbízott adatait is.

Változik a felelősségbiztosítási szerződés alapján szolgáltatásra köteles magyar biztosítók kártérítési kötelezettségének felső határa is. E szerint a gépjárműben és egyéb dolgokban bekövetkező károknál káreseményenként 500 millió forint, személysérüléssel járó balesetek során ugyancsak káreseményeként 1,25 milliárd forint lesz a kártérítés maximális összege. Megemelkednek azok az összeghatárok is, amelyeknek a visszafizetését a biztosítók kérhetik, ha ittas vagy kábítószeres járművezető okozta a kárt. Ez az összeg a korábbi 500 ezer forint helyett 1 millió forint is lehet.

Felgyorsul a felelősségbiztosítási szerződések fennállásának ellenőrzési folyamata. A Belügyminisztérium hivatala az ellenőrzést negyedévenként végzi el, majd az érvényes szerződéssel nem rendelkező üzembentartók adatait a korábbiaktól eltérően nem a következő negyedévben, hanem azonnal továbbítja az önkormányzat jegyzőjéhez.