A Mabisz arra is felhívta a figyelmet, hogy ha év közben nemfizetés miatt megszűnik a felelősségbiztosítás, akkor ugyanarra a gépjárműre az év hátralévő részére a szerződést csak annál a biztosítónál lehet újra megkötni, ahol az megszűnt. Erre a december 31-ig tartó időszakra nem lehet érvényesen másik biztosítónál szerződést kötni.

A biztosítási szerződés hatálya alatt másik biztosítónál megkötött további szerződés így érvénytelen lesz, ami azzal a következménnyel jár, hogy a gépkocsi tulajdonosa az okozott kárra fedezetet nyújtó biztosítási szerződés nélkül marad. Ez azt jelenti, hogy az általa okozott kárt meg kell térítenie, amely akár több millió forint is lehet.

Július 1-jétől a felelősségbiztosítás nem terjed ki a háborús és terrorcselekmények következményeként keletkezett károkra. Változás továbbá, hogy a Magyar Biztosítók Szövetségétől 2004. július 1-jétől kérni lehet a forgalomba nem helyezett vagy a forgalomból kivont járművekkel okozott károk megtérítését is. Módosulás lesz az is, ha a biztosítás szerződője a gépkocsiját eladja, akkor egy újabb - azonos kategóriába tartozó gépjármű - szerződésének megkötésekor a balesetmentes vezetés miatt járó díjkedvezmény, illetve a károkozás miatt fizetendő pótdíj kiszámításánál a korábbi egy év helyett két évet vesznek figyelembe.

Ha biztosítóváltásra kerül sor, továbbra is szükséges benyújtani a korábbi biztosító által kiállított igazolást a gépkocsi üzembentartójának kártörténetéről. Az igazolás benyújtását csak akkor lehet mellőzni, ha a szerződést kötőnek két éven belül nem volt a nevén biztosítási szerződés. Ennek hiányában, ha az üzembentartó 90 napon belül nem nyújt be igazolást, a biztosítás díját a gépjármű bonus-malus osztályában szereplő legkedvezőtlenebb összegben kell a szerződéskötés időpontjára visszamenőleges hatállyal megállapítani.